قتل عام های سیاسی در سال ۶۷

در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ آش آن‌قدر شور شد که صدای منتظری هم درآمد، ولی امام ! تصمیم خود را گرفته بود: «دشمنان اسلام! را هر چه سریعتر نابود کنید!».این‌همه عجله و کینه‌ی شتری،  از نوع خمینی] برای چه بود؟!نکند کسانی پیداشده بودند که نمی‌خواستند معجزات نداشته‌ی این امام‌زاده‌ی قلابی را باور کنند و هر چه چشم به ماه می‌دوختند، از دک‌ وپوز کریه امام! در آن اثری نبود. .تقدیر بر این قرار گرفته بود که درست در زمانی که همگان فکر می‌کردند، رژیم روی دور است، ناگهان تق نظام درآید؛ امام یک‌شبه جام‌زهر سر کشد و آبروی نداشته‌اش را با خدای نداشته‌تر معامله کند. دجال قرن مرد و مرده‌خوارانش، مرده‌ریگ او یعنی نظام الهی! جمهوری اسلامی!‌؟ را به‌زور سرکوب، بحران‌سازی و نیز سوءاستفاده‌ی تام و تمام از دو بحران منطقه‌یی (جنگ کویت و جنگ دوم آمریکا و عراق) ـ مانند کالبدی سرطانی ـ سرپا نگهداشتند؛ اما تاکی می‌شد و می‌شود، قورباغه را به نام بلبل رنگ کرد و چلپاسه را، چکاوک نامید و به خورد خلق‌الله داد؟ در عصر کبیر  – نمی‌توان زمختی چماق،  و دست‌های خون‌آلود قداره‌بندان را با عبای سفید، ڴتطهیر کرد و انتظار داشت، آب از آب تکان نخورد. دنیا حساب‌ وکتاب دارد…. …/ پوزخند ماه و چهره‌ی واقعي امام‌ /… وقتی نوبت به مجاهدین  و بهائیان می‌رسید، گوش فلک را کر میکرد   که: « آقا !  دشمن، نه اسراییل است،  نه آمریکا،  نه شوروی و  نه شرق و غرب و شمال و جنوب، دشمن همین‌جا  بیخ گوش  ما  نشسته  است».او در مواجهه با «این دشمن در بیخ گوش نشسته»، به شبی صد تا و دویست‌ تا اعدام هم راضی نبود و گلایه می‌کرد که چرا مسامحه روا می‌دارید و دشمنان اسلام را یک‌شبه ریشه‌کن نمی‌کنید؟ و تا حاج‌آقا لاجوردی! لیست اعدامی‌های شب قبل را به حضورش نمی‌برد، لب به صبحانه نمی‌زدآیا دوربین های مداربسته اسیدپاش ها را ندید؟ یکی از مردم می پرسد: دوربین ها اسید پاش ها را پیدا نکرد ند 
چرا دوربین های مدار بسته در خیابان ها که در تمام این سالها بهانه ای بود برای برخورد با کسانی که اصلا کاری نکرده بودند چرا در ماجرای اسید پاشی جوابگو نبود؟… .راستی ما فریب خوردیم یا او فریب مان داد ، بدون شک دیکتاتورها و مستبدین از درون سایه های ما بیرون می آیند ، از درون کلمات ما و در یک ناگهان سایه های سنگین و شوم شان را روی سایه های ما می تکانند ، ما اسب ناپلئون را تیمار می کنیم ، ما تازیانه در دست های استالین می گذاریم ، هیتلر و خمینی از میان شوق و ذوق ما بیرون می آیند ، استبداد دینی شکلی مخدوش از تمنای دیرین ما بود ، همگی از درون باورهای ما قد کشیده اند تا ” مقاصد  تاریخ “باشند و ما فقط در سایه سار تاریخ از استخوانهای شکسته و زخم های ناسور شکوه می کنیم ، از زخم های تازه و  نورس …آنها بخشی از تاریخ  خود ما هستند … تلخ ، تاریک ، شوم و ناگزیر ما را با خود به سمت مقاصد  تاریخ می برند …..احمد رضا قدافی
… .راستی ما فریب خوردیم یا او فریب مان داد ، بدون شک دیکتاتورها و مستبدین از درون سایه های ما بیرون می آیند ، از درون کلمات ما و در یک ناگهان سایه های سنگین و شوم شان را روی سایه های ما می تکانند ، ما اسب ناپلئون را تیمار می کنیم ، ما تازیانه در دست های استالین می گذاریم ، هیتلر و خمینی از میان شوق و ذوق ما بیرون می آیند ، استبداد دینی شکلی مخدوش از تمنای دیرین ما بود ، همگی از درون باورهای ما قد کشیده اند تا ” مقاصد  تاریخ “باشند و ما فقط در سایه سار تاریخ از استخوانهای شکسته و زخم های ناسور شکوه می کنیم ، از زخم های تازه و  نورس …آنها بخشی از تاریخ  خود ما هستند … تلخ ، تاریک ، شوم و ناگزیر ما را با خود به سمت مقاصد  تاریخ می برند .. #احمد رضا قدافی

آیا دوربین های مداربسته اسیدپاش ها را ندید؟ یکی از مردم می پرسد: دوربین ها اسید پاش ها را پیدا نکردند؟چرا دوربین های مدار بسته در خیابان ها که در تمام این سالها بهانه ای بود برای برخورد با کسانی که اصلا کاری نکرده بودند چرا در ماجرای اسید پاشی جوابگو نبود؟… .راستی ما فریب خوردیم یا او فریب مان داد ، بدون شک دیکتاتورها و مستبدین از درون سایه های ما بیرون می آیند ، از درون کلمات ما و در یک ناگهان سایه های سنگین و شوم شان را روی سایه های ما می تکانند ، ما اسب ناپلئون را تیمار می کنیم ، ما تازیانه در دست های استالین می گذاریم ، هیتلر و  خمینی از میان شوق و ذوق ما بیرون می آیند
تای سیز

.گرچه آخوند خود خودکامه و تمامیت خواه است، ولی بلند پروازی و سلطه طلبی روسیه را در منطقه نمایندگی می کند. به راستی  می توان گفت که رژیم حاکم برایران خواسته و یا ناخواسته نماینده و بهتر بگوییم نوکر حلقه به گوش روسیه در خارمیانه است. خمینی با نادانی و بی خردی به خیال آن که دشمنی با کشورهای باختری سکان لرزان حکومت بادآورده او را برای همیشه محکم و پایدار نگه می دارد، وحشیانه به سفارت آمریکا یورش برد و کشورمان را در برابر کشورهای دیگر متجوز و غارتگر، و خار و ذلیل شناساند.

این روش ناپسند و نا انسانی موجب گردید که در جهان موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد، و به ناچار به روسیه پناه برد. به ویژه آن که افراد حزب توده همگام و همراه با رژیم اسلامی، راهنما و پیشاهنگ او بودند. نتیجه پناه بردن به روسیه و از دست دادن دوستی کشورهای غربی موجب امضای قراردادهای ننگین و استثماری یک طرفه میان ایران و روسیه، و همچنین از دست دادن حدود ۴۰ در صد مرز و حقوق دریایی دریای شمال شد. #سهراب #ارژنگ