مهاجرت به کانادا

سطوح مختلف هشدار در کبک در حال اجرا است. برای جزئیات بیشتر با اقدامات بهداشتی که در منطقه شما اعمال می شود مشورت کنید. همچنین می توانید از تمام اطلاعات مربوط به COVID-19 مشورت کنید .

 1. خوش آمدی  

مهاجرت

زبان فرانسه را بیاموزید ، به کبک مهاجرت کنید ، به یک سفر تحصیلی بروید و برای ادغام کمک بگیرید.

برنامه های مهاجرتی برای کارگران واجد شرایط برای انتخاب شغل مهاجرت دائم به کبک ، درخواست انتخاب کنید.صفحه را ببینید 

اهمیت زبان فرانسه در کبک برای مهاجرت به کبک زبان فرانسه بدانید و از ارائه دوره های دولتی مطلع شوید.صفحه را ببینید 

مستقر شوید و با آن ادغام شوید کبک اطلاعات و مشاوره برای تسهیل ورود مهاجران منتخب کبک.صفحه را ببینید 

خدمات ادغام برای مردم زنان مهاجر برای مشاوره و خدمات پشتیبانی رایگان با نماینده کمک ادغام تماس بگیرید.صفحه را ببینید 

هفته جلسات کبک بین فرهنگی SQRI سهم تنوع در توسعه کبک را برجسته می کند ، گفت وگو را تشویق می کند و تقریب بین فرهنگی را تشویق می کند.صفحه را ببینید 

یک نفر را استخدام کنید مهاجر از پتانسیل مهاجران برای برآوردن نیازهای نیروی کار خود استفاده کنید.صفحه را ببینید 

رتبه بندی صفحه

آیا اطلاعات موجود در این صفحه برای شما مفید بود؟آرهخیربه ما در بهبود.Québe.caکمک کنید

پیمایش پاورقی Québec.ca

اطلاعات و خدمات

دولت

با ما تماس بگیرید

ما را دنبال کنید

دانشگاه مک مستر در کانادا صندوق بورسیه تحصیلی را برای قدردانی از یکی از دانشجویان درخشان و با استعدادشان خانم سارا اتحادالحق ، که اخیراً در یک تصادف رانندگی درگذشت ، ایجاد کرده است. این بورس تحصیلی از دانشجویی واجد شرایط که به تشخیص دانشگاه نیاز به بورسیه دارد ، پشتیبانی می کند.

همه مشارکت ها از دانشگاه مک مستر رسید دریافت می کنند و مشمول مالیات است.

دانشگاه از شما استقبال می کند با دنبال کردن این لینک بابت این هدف شایسته حمایت کنید.

The university welcomes you to support this worthy cause by following this link.

http://alumni.mcmaster.ca/s/1439/ifundmac/project.aspx…

One thought on “مهاجرت به کانادا

 1. ملكوت .
  دانشگاه مک مستر در کانادا صندوق بورسیه تحصیلی را برای قدردانی از یکی از دانشجویان درخشان و با استعدادشان خانم سارا اتحادالحق ، که اخیراً در یک تصادف رانندگی درگذشت ، ایجاد کرده است. این بورس تحصیلی از دانشجویی واجد شرایط که به تشخیص دانشگاه نیاز به بورسیه دارد ، پشتیبانی می کند.
  همه مشارکت ها از دانشگاه مک مستر رسید دریافت می کنند و مشمول مالیات است.
  دانشگاه از شما استقبال می کند با دنبال کردن این لینک بابت این هدف شایسته حمایت کنید.
  The university welcomes you to support this worthy cause by following this link.
  http://alumni.mcmaster.ca/s/1439/ifundmac/project.aspx


  ..

  Like

Comments are closed.