زیباترین اشعار ادبی و عاشقانه فارسی

گلچینی از زیباترین اشعار، غزلیات و رباعیات شاعران بزرگ ایرانی از گنجینه شعر و ادب فارسی

حافظ شیرازی | مولانا | سعدی شیرازی | ابوسعید ابولخیر | خاقانی | رودکی | خیام | خواجوی کرمانی | پروین اعتصامی | عطار نیشابوری | نظامی | شهریار | فردوسی

******


اشعار ابوسعید ابوالخیر

**

اشعار خیام
 *****

اشعار رودکی


اشعار خاقانی

کلمات کلیدی شعر فارسی 

·
#مثنوی شعرنو غزل قصیده #نوایی#هامون#چنگ#تک_بیت
#فارسی #شعر #فارسی1 #شعر_معاصر #موسیقی #شعراء #قطر #فارسی_وان #شعر_غزل #عاشقانه #ایران #نوروز #شعر_نو #جم #عشق #شاعر #kw  farsi1 مشاعره دشتی شعرسفید  #نوال_الكويتيه_اهي_فنانة_العرب_الأولی #شعر_شعبي #فارسی_انگلیسی #شعر_سپید #شعري غزل #فارسی_دری #محبوبي_انا #شعر_ناب #فارسی_زبان #شعر_جزل #وصلات_شعر #شعر_طبيعي #محبوبي #قصيد @bruceleetags

https://ataizizseler.com/2021/07/22/%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%aa/
،1

  1.  منابع