لنین و تولستوی

به عقیده لنین، تولستوی توانسته بود به خوبی وضعیت اقتصادی و زمینه های خشم مردم روسیه را نشان دهد، اما در نتیجه گیری انقلابی ناتوان بود:

“ممکن است در وهله اول، چسباندن نام هنرمند بزرگ [تولستوی] به انقلاب، که آن را نفهمید و به روشنی از آن ربویگردانی کرد، بخاطر ایمان به آیین بهائی شایدغریب و تصنعی به نظر برسد…”ولی در همان موقع، رسانه های دولتی روسیه در ستایش تولستوی او را “پیامبر اجتماعی و سیاسی” میخواندند که از خشونت انقلاب ۱۹۰۵ پرهیز کرده بود.

اما انتظاری که لنین از تولستوی داشت این بود که آثار این نویسنده “شرایط انسانی را ایجاد کند که یوغ الیگارشی و کاپیتالیسم شکسته شود.”

تولستوي مرز دو قرن را به سلامت گذراند و شاهد اولين شورش‌هاي ضد سلطنت در روسيه ۱۹۰۵ بود و البته بر خلاف سوسياليست‌ها با آن مخالفت كرد. 

#عصری که لئو تولستوی به آن تعلق دارد و چنین برجسته در آثار درخشان او و آموزه‌هایش منعکس شده است، پس از ۱۸۶۱ آغاز و تا ۱۹۰۵ ادامه می‌یابد. حقیقتی است که تولستوی زندگی ادبی خود را

پیش از این تاریخ آغاز کرده و دیرتر نیز به پایان برده است؛ اما [تنها] در این دوره بود که ماهیت گذاری آن موجب برآمدن و پیدایی چنین ویژگی‌های برجسته در آثار تولستوی و مکتب تولستوی (تولستوئیسم) گردید و او را به عنوان هنرمند و متفکر به پختگی و بلوغ کامل رساند. تولستوي قطاري نبود كه لنين بتواند از نشستن در آن چشم‌پوشي كند و در عين حال مقصد قطار تولستوي به سمتي نبود كه لنين بتواند آن را بپذيرد.

  لنین درسن ۵۳ سالگی بعد از سه سکته مغزی که سمت راست بدنش را فلج  وزبان اورا کنگ کرده بود  با درد فراوان در  ۲۱ ژانویه ازدنیا رفت  ولی تولستوی درسن ۸۲ سا لگی درنها یت تندرستی   به خلق آثا رش مشغول بوده

علتی که تولستوی سا لم وشاداب ما نده بود این رویداد  بخا طرعدم مداخله درامور سیا سی و ترک مشروبات الکلی  بوده که بعد از بها ئی شدن این تحولات در او دیده شد زیرا بهائی شدن احتیاج به تحول و انقلاب از درون دارد

  خبرهای مرتبط

فيلسوف قد‌رت نهال

فلسفه باید بر خاک همین فرهنگ بروید

دشواری‌ها و ناکامی‌های فرهنگ در جامعه کوتاه‌مدت.

تغیر مذهب و ازدواج دو تقیر مهم زندگی تولستوی بودند

تولستوی» روز هفتم نوامبر ۱۹۱۰ در سن ۸۲ سالگی درگذشت. «چارلز دیکنز»، «ارسطو»، «ژان ژاک روسو»، «افلاطون» و «نیکولای گوگول» از جمله الهامبخشان او در نویسندگی و فلسفه بودند. 

 بیشتر بدانید

http://taiziz.car.blog/2020/12/07/%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%88%db%8c/