فتح بخارا

 ، وقتی #چنگیز_خان   #بخارا را فتح کرد ، هیچ حرمتی برای مسلمانان قائل نشد و با اسب به مسجد جامع شهر وارد شد .   دیگر مغولان ، به دنبال او با اسب و یراق در مسجد منزل کردند و در آنجا بساط میگساری و عیش و طرب فراهم آوردند .

  صندوقهای قرآن را نیز از کتاب خالی کرده ، قرآنها را بر زمین ریختند و صندوق ها را آخور اسبان کردند . صفحات قرآن ، زیر سم اسبها پاره پاره میشد و ستوران بر آن مدفوع می کردند .  مشاهیر شهر از ائمه و مشایخ و قضات گرفته تا سادات و علما و مجتهدان ، با تحقیر شاهد این ماجراها بودند زیرا آنها را به مسجد آورده و محافظت از اسبها را به آنها سپرده بودند .

در این میان یکی از سادات که از این نادیده ها در عجب شده بود از خردمندی پرسید : این چه حالی است ؟ ▪️خردمند پاسخ داد :  خاموش باش ، باد بی نیازی خداوند است که می وزد. ▪️ احتمالا این سخن بدین معنا هست که خداوند نه به این جماعت علما و سادات و قضات و ائمه نیاز دارد و نه به قرآن هایی که در صندوق ها بود

. 📜این حکایت تاریخی را گفتم که کنایه ای به وضعیت امروز جهان و به ویژه جامعه غرق در خرافات ایران زده باشم ،

گویی دوباره باد بی نیازی خداوند وزیدن گرفته است تا چهره واقعی دین فروشان برملا بشود .

▪️اگر روحانیت به عنوان واسطه خدا و انسان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؟؟  و آیا اساسا انسان برای ارتباط با خدا ، احتیاج به دلال دارد ؟؟؟ ▪️

روحانیون که در چهل سال گذشته بر اریکه قدرت مطلق نشسته و همه ارکان نظامی و سیاسی و تبلیغاتی و پول و سرمایه و … را در اختیار داشته اند چه دستاوردی برای ایران و ایرانی داشته اند ؟؟؟ ▪️آیا اخلاق ایرانیان بهتر از قبل شده است ؟ ▪️آیا فقر و فحشا و بزهکاری و بیکاری کمتر از قبل شده است ؟؟؟ ▪️آیا فساد و غارت منابع ملی کمتر شده است ؟؟؟ ▪️آیا روحانیون بنا بر ادعایی که دارند ، ساده زیست و بی رغبت به حکومت و حکمرانی و قدرت و ثروت بوده اند ؟؟؟ ▪️آیا روحانیون موجب گسترش و توسعه علم و دانش و فرهنگ و هنر و اخذ آبرو برای ایرانیان در جهان شده اند؟؟؟ ▪️آیا روحانیون اقتصاد و معیشت ایرانیان را بهتر کرده اند ؟؟؟ ▪️چرا مشکلات روانی مردم ایران در رده اول جهانی است ؟ ▪️آیا قوه قضاییه ایران ، ملجا و پناهگاه مردم برای برقراری عدل و انصاف شده است ؟؟؟ ▪️آیا مسئولین حکومت ایران که از فیلتر های متعدد تفتیش عقاید حکومتی رد شده اند ، اهل مافیا و فساد نیستند و همگی کارآمدند ؟؟؟ ▪️محیط زیست ایران در دوران حاکمیت روحانیون به کجا رفته است ؟؟؟ ▪️آیا ایرانیان در چهل سال حکومت روحانیون ، هرگز فریادی را از آنان در پاسداری و برای احقاق حقوق خود شنیده اند ؟؟؟ ▪️ثمره صدها نهاد فرهنگی وصدها هزار روحانی که از هزاران میلیارد بودجه ملی می خورند و می نوشند و زاد و ولد می کنند چه بوده است ؟ ▪️آیا دستاوردی هم در جهت ارتقای معنوی و مادی مردم ایران داشته است ؟؟؟ ▪️حاصل خون ۲۵۰/۰۰۰ شهید و نزدیک به یک میلیون جانباز و آزاده و خانواده های متلاشی شده آنان تاکنون چه بوده است ؟؟؟ ▪️

روحانیون بلند پایه در کجا و چگونه زندگی می کنند و فرزندان آنها در چه حالی هستند ؟؟؟  ▪️چنانچه از دین برمی آید ، جیره خوری و کسب درآمد از راه دین مکروه و شاید حتی حرام است پس روحانیون چگونه و با چه درآمدی زندگی خود را می گذرانند؟؟؟ ▪️آیا آنها تولید کننده هستند ؟؟؟ ▪️آیا آنها کار می کنند ؟ ▪️می گویند در ایران بین سیصد تا هشتصد هزار آخوند وجود دارد ، به راستی اگر آنان نباشند ، چه اتفاقی برای مردم می افتد ؟؟؟ ▪️

چندی است که تمامی حوزه ها و زیارتگاهها و مراسم عبادی و … مرتبط با روحانیت تعطیل شده است ، چه کسی کمبود آن را حس کرده است ؟؟؟ ▪️چرا ادعاهای آنان و درس های ۱۴۰۰ ساله شان کارساز نیست ؟؟ ▪️مقایسه کنید با اینکه اگر امروز ما فقط پرستاران و پزشکان را نداشتیم ، چه می شد ؟؟؟ ▪️نتیجه اینکه حضور روحانیون در همه جا موجب ویرانی و فساد و بدبختی بوده ولی عجیب اینجاست که مردم نمیخواهند حقیقت را ببینند و کماکان می خواهند در منجلاب خرافات دست و پا بزنند .  تاریخ نشان می دهد بدون حضور روحانیون و آخوند ، بشر میتواند بسیار آسوده تر و بهتر و زیباتر زندگی کند و جوامع به رشد و تکامل بیشتری دست یابند . ▫️کمی بیشتر بیاندیشیم !!!  ▫️برای رفع کرونا هم در ایران ، شستن دستها جواب نمیدهد . ▫️باید مغزها را شست . #احمد_زیدابادی

https://youtube.com/shorts/TBeVp3n_IUk?feature=share https://youtube.com/shorts/TBeVp3n_IUk?feature=share

. وقتی چنگیز خان بخارا را فتح کرد سادات و علما و مجتهدان ، با تحقیر شاهد این ماجراها بودند زیرا آنها را به مسجد آورده و محافظت از اسبها را به آنها سپرده بودند . ▪️در این میان یکی از سادات که از این نادیده ها در عجب شده بود از خردمندی پرسید : این چه حالی است ؟ ▪️خردمند پاسخ داد :  خاموش باش ، باد بی نیازی خداوند است که می وزد. ▪️

احتمالا این سخن بدین معنا هست که خداوند نه به این جماعت علما و سادات و قضات و ائمه نیاز دارد و نه به قرآن هایی که در صندوق ها بود .

https://youtu.be/BPpDCAc1opE … .

https://youtu.be/BPpDCAc1opE …

بسیاری از شهرهای بزرگ در آسیای میانه متعلق به ایران بود که بعد از تسلط اسلام و مداخله علمای اسلامی در سیاست به تصرف بیگانانگان در آمدند بخارا (همراه با سمرقند) یکی از دو شهر بزرگ بسیار زیبا و تاجیک‎‌نشین و فارسی‌زبان بود ندمردم بخارا تا امروز نیز به زبان فارسی با گویش ویژۀ آسیای مرکزی که امروزه به زبان فارسی تاجیکی معروف شده سخن می‌گویند بخارا بخارا از کهن‌ترین شهرهای فرارود است که خود شهر بیش از ۲٬۵۰۰ سال پیشینه دارد ولی پیشینۀ ماندن انسان‌ها در محلی که این شهر بر آن بنا شده به هزارۀ دوم پیش از میلاد می‌رسد. بخارا در کنار جادهٔ ابریشم قرار گرفته و کامل‌ترین نمونۀ یک شهر در سده‌های میانی در منطقۀ آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود اینقدر مهم بود که سدهٔ ۹ هجریشیبک خان مرکز حکومتی‌اش را از هرات به بخارا منتقل کرد زمانی که قوم ازبک دوباره بر هرات تسلط یافتند برخی از نگارگران هراتی به بخارا منتقل شدند

Introduction100% Simple Copy Paste jobs: Work from Home Online/Offline

The Tools To Get Work
Done

 • We Provides Online/Offline Copy Paste jobs without Registration Fees and investment.
 • Online/Offline Copy Paste jobs  is Simple Home based work and Anyone can join (House wives, womens, students

 • We have a large no. of vacancies for this part time home based Offline Online/ Copy Paste jobs.
 • Basic computer/ internet browsing knowledge is more than enough to do this Copy Paste jobs.
 • Copy Paste jobs is 100% online and offline part time work from home without investment and we do not charge any registration fees and training charge. 
 • You don’t want to purchase tutorial CD Products like others. We give 100% Free Training and provides work also.
 • In this job you want to Copy the text content from given Documents and Past in related fields in the website text area or in software.
 • If this work is in offline, We provides word documents and you need to Past in Excel file column. Once

How Online Copy Past Jobs work:-

 • You want to copy various text information’s from online website (Website URL Address and Type of information to be collected will be provided before starting the work).
 • You need to Past the collected/copied text info into word/excel document and Save it.
 • Send this word/excel files by Email attachments to us.
 • Our System will validate the quality and Transfer the corresponding payment to your account. 

How Offline Copy

Past Jobs work:-

 • Here you need to Copy Text Documents from word files provided by us.
 • Past this Copied Text document into Excel sheets and save it.
 • Send this Saved Excel files by Email attachments to us / send it in CD form to our address.
 • Our System will validate the quality and Transfer the corresponding payment to your account. 

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2007912380358972&output=html&h=343&slotname=8148845150&adk=437475200&adf=1488876805&pi=t.ma~as.8148845150&w=412&lmt=1624205354&rafmt=1&psa=1&format=412×343&url=https%3A%2F%2Fwww.99dxb.com%2Fjob%2Fonline-copy-paste-jobs-without-investment-no-registration-fees-genuine-offline-work.html&flash=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTEuMC4wIiwiIiwiU00tQTUwNVciLCI5Ny4wLjQ2OTIuOTgiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiIixbXV0.&dt=1645112063736&bpp=10&bdt=1381&idt=1195&shv=r20220215&mjsv=m202202090102&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc8aff4fcaf361e0b-22823a66eecf00f4%3AT%3D1644957374%3ART%3D1644957374%3AS%3DALNI_MbWzqvLShAQTKB3zE55PKaBibGYYQ&prev_fmts=412×343%2C412x343%2C412x343&correlator=740414253345&frm=20&pv=1&ga_vid=1080472553.1645112065&ga_sid=1645112065&ga_hid=462495668&ga_fc=0&u_tz=-300&u_his=1&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_sd=2.625&dmc=4&adx=0&ady=4033&biw=412&bih=756&scr_x=0&scr_y=0&eid=42531397%2C44750773%2C44752536%2C21067496&oid=2&pvsid=1304036318562793&pem=785&tmod=840798076&uas=0&nvt=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C412%2C756&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=c14jjTRsi6&p=https%3A//www.99dxb.com&dtd=1231

Why Our Copy Past Job ?

 • For doing this Part Time Copy Past jobs no special skills or any other extraordinary knowledge not required.
 • Workers can work from anywhere / any time depending on their convenience. There is no fixed working hours for this Copy Past job. 
 • 1 Documents = 40 Copy + Past. Total of 30-40 Documents can do an average person daily.
 • We will pay Rs:40 / Documents and, It take a minimum 2 – 4 Minute to complete the work.
 • We Give a Free Copy Past Cpanel to our workers without any charges and Registration
 • We offer a Free Premium Membership, So workers No need to Pay Anything for Starting the work
 • We provides Free Training video which will Explain How to work with our Cpanel for Copy Past Jobs
 • We also Provides Free E-books to lecture the process of Copy Past works without any investment
 • No hidden rules and regulations in this Copy Past job. You will be getting paid for your hard work instantly.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2007912380358972&output=html&h=343&slotname=1363944950&adk=538449663&adf=3583605371&pi=t.ma~as.1363944950&w=412&lmt=1624205354&rafmt=1&psa=1&format=412×343&url=https%3A%2F%2Fwww.99dxb.com%2Fjob%2Fonline-copy-paste-jobs-without-investment-no-registration-fees-genuine-offline-work.html&flash=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&adsid=ChEIgIG4kAYQ5Ny0jNen1fe9ARI9AOUEDjl8eVZG2RVndOzbWXIk6pT7ALAq2_LdX5GIMiuGkSlw4HfcPssX_Z2GBsb3O2vUWgY06qs6yGE5Lw&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTEuMC4wIiwiIiwiU00tQTUwNVciLCI5Ny4wLjQ2OTIuOTgiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiIixbXV0.&dt=1645112063746&bpp=10&bdt=1391&idt=1261&shv=r20220215&mjsv=m202202090102&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc8aff4fcaf361e0b-22823a66eecf00f4%3AT%3D1644957374%3ART%3D1644957374%3AS%3DALNI_MbWzqvLShAQTKB3zE55PKaBibGYYQ&prev_fmts=412×343%2C412x343%2C412x343%2C412x343%2C0x0&nras=1&correlator=740414253345&frm=20&pv=1&ga_vid=1080472553.1645112065&ga_sid=1645112065&ga_hid=462495668&ga_fc=0&u_tz=-300&u_his=1&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_sd=2.625&dmc=4&adx=0&ady=5396&biw=412&bih=756&scr_x=0&scr_y=148&eid=42531397%2C44750773%2C44752536%2C21067496&oid=2&pvsid=1304036318562793&pem=785&tmod=840798076&uas=0&nvt=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C412%2C756&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&jar=2022-02-17-13&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&xpc=my7rChQQUE&p=https%3A//www.99dxb.com&dtd=2447

How to Join/Start Work?
 You Just Apply with your details, Our Team will reach you by mail or Phone with all procedure details along with your User name and Password.
 

Copy Paste job Code is: JP49

Note: We never ask any payment from you in any stage of work, while starting and after also.

You will be selected as our Part Time employee Only if you can work at least 1 Type Jobs.?

Read all Type of jobs details available in website and choose any Best Job that you 

How to Join/Start Work?
 You Just Apply with your details, Our Team will reach you by mail or Phone with all procedure details along with your User name and Password.
 

Copy Paste job Code is: JP49

Note: We never ask any payment from you in any stage of work, while starting and after also.

You will be selected as our Part Time employee Only if you can work at least 1 Type Jobs.?

Read all Type of jobs details available in website and choose any Best Job that you can perform better as per your confidence.

Apply 

 1. In This job, No need to do any typing work. No need any Previous Experience and Special Skills.
 2. Average computer skilled persons can do 1250 no. (Copy + Past ) daily.
 3. Earn average Rs:1250 daily and 28×1250=35000 INR Approximately in a month.

Why We Are

 • No Targets
 • No Investment
 • No Age Limits
 • No Training Fee
 • No Time Periods
 • No Qualification
 • No Registration Fees

Your Benefits

 • 100% Legitimate
 • 100% Genuine Work
 • 100% Payment Assured
 • Endless Opportunities
 • Free Membership
 • Work Any Time
 • Work Anywhere

Our Features

 • Flexibility
 • Weekly Payout
 • No Experience
 • Simple to work
 • Be Your Own Boss
 • Earn Money Online
 • Real Job Provider

Featured Products

delhi and ncr Email id and mobile number database

prevnext

Online copy paste jobs without investment daily payment | simple copy paste jobs without registration fees | copy paste work from home without investment

Now This Genuine copy and paste jobs online / also you may call this as copy paste job daily payment is available in indian, usa, uk, canada, uae, dubai,.. also in Bangalore, Mumbai, Pune, Ahmedabad, Chennai, Kerala, Hyderabad, Delhi, Kolkata…etc This part time copy paste job free registration for students / Normally you will also find like copy paste jobs from home for free For moms, senior citizens, retired persons, students, House wives, womens, teachers, 20 – 28 year olds, teens, teenagers, working professionals, parents, seniors,..etc.[ genuine copy paste jobs in india without investment this this job is also find with word like copy paste jobs online free registration also used to search in every where with a word copy paste jobs without investment and registration fees if they could not find they may also try with copy paste jobs without registration fees Other wise you may search with part time copy paste work from home without investment Some time most educated person will looks with free online copy paste jobs ]

معرفی شغل های که کافیست  فقط کپی و پستا را بلد باشیداین وبسایت کارهای کپی پیست آنلاین/آفلاین را بدون هزینه ثبت نام و سرمایه گذاری ارائه می دهد
 مشاغل کپی پیست آنلاین/آفلاین یک کار ساده در خانه است و همه می‌توانند به آن بپیوندند (همسران، زنان، دانشجویان، متخصصان شاغل و غیره).   از مشاغل خالی برای این مشاغل پاره وقت در خانه مبتنی بر آفلاین آنلاین / کپی پیست. دانش اولیه کامپیوتر/مرور اینترنت برای انجام این کار Copy Paste بیش از اندازه کافی است. مشاغل Copy Paste بصورت 100% بصورت آنلاین و آفلاین بصورت پاره وقت در منزل بدون سرمایه گذاری می باشد و ما هیچگونه هزینه ثبت نام و هزینه آموزشی دریافت نمی کنیم. شما نمی خواهید محصولات CD آموزشی را مانند دیگران خریداری کنید.  ما 100٪ آموزش رایگان می دهیم و کار را نیز ارائه می دهیم. در این کار می خواهید محتوای متنی را از Documents و Past داده شده در زمینه های مرتبط در قسمت متن وب سایت یا در نرم افزار کپی کنید. اگر این کار به صورت آفلاین باشد، اسناد word را ارائه می دهیم و باید در ستون فایل اکسل Past کنید.  پس از تکمیل این فرآیند باید فایل های اکسل را از طریق ضمیمه ایمیل برای ما ارسال کنید یا می توانید آن را به صورت سی دی به آدرس ما ارسال کنید. در این کار نیازی به انجام کار تایپ نیست.  بدون نیاز به تجربه قبلی و مهارت های خاص. متوسط ​​افراد ماهر کامپیوتر می توانند 1250 نه انجام دهند.  (کپی + گذشته) روزانه. به طور متوسط ​​روزانه 1250 روپیه و تقریباً در ماه 28×1250 = 35000 INR درآمد کسب کنید.

 نحوه کار کپی آنلاین مشاغل گذشته:- می خواهید اطلاعات متنی مختلف را از وب سایت آنلاین کپی کنید (آدرس URL وب سایت و نوع اطلاعات جمع آوری شده قبل از شروع کار ارائه می شود). شما باید اطلاعات متنی جمع‌آوری‌شده/کپی‌شده را در سند word/excel قرار دهید و آن را ذخیره کنید. این فایل های word/excel را از طریق ضمیمه های ایمیل برای ما ارسال کنید. سیستم ما کیفیت را تأیید می کند و پرداخت مربوطه را به حساب شما منتقل می کند. نحوه کار کپی آفلاین کارهای گذشته:- در اینجا باید اسناد متنی را از فایل های word ارائه شده توسط ما کپی کنید. این سند متن کپی شده را در برگه های اکسل قرار داده و ذخیره کنید.چرا کپی کار گذشته ما؟ برای انجام این کار پاره وقت، کپی کارهای گذشته، هیچ مهارت خاصی یا دانش خارق العاده دیگری لازم نیست. کارگران می توانند از هر کجا / در هر زمان بسته به راحتی خود کار کنند.  هیچ ساعت کاری ثابتی برای این کار کپی گذشته وجود ندارد. 1 سند = 40 کپی + گذشته.  در مجموع 30-40 سند می تواند روزانه یک فرد متوسط ​​انجام دهد. ما 40 روپیه / اسناد پرداخت خواهیم کرد و حداقل 2 تا 4 دقیقه طول می کشد تا کار تکمیل شود. ما یک Copy Past Cpanel رایگان به کارگران خود بدون هیچ هزینه ای و ثبت نام می دهیم ما یک عضویت حق بیمه رایگان ارائه می دهیم، بنابراین کارگران نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای برای شروع کار ندارند ما فیلم آموزشی رایگان ارائه می دهیم که نحوه کار با Cpanel ما را برای کپی مشاغل گذشته توضیح می دهد ما همچنین کتابهای الکترونیکی رایگان را برای سخنرانی در مورد روند کارهای کپی گذشته بدون سرمایه گذاری ارائه می دهیم هیچ قانون و مقررات پنهانی در این کار Copy Past وجود ندارد.  برای کار سخت خود فوراً دستمزد دریافت خواهید کرد.
 چگونه به عضویت / شروع کار؟

 شما فقط با مشخصات خود درخواست دهید، تیم ما از طریق پست یا تلفن با تمام جزئیات مراحل به همراه نام کاربری و رمز عبور شما با شما تماس خواهد گرفت.
 کد شغلی کپی پیست: JP49
 توجه: ما هرگز در هیچ مرحله ای از کار، هنگام شروع و بعد از آن، هیچ مبلغی از شما درخواست نمی کنیم.
 فقط در صورتی به عنوان کارمند پاره وقت ما انتخاب می شوید که بتوانید حداقل 1 نوع شغل کار کنید.؟ تمام جزئیات نوع مشاغل موجود در وب سایت را بخوانید و بهترین شغلی را که می توانید مطابق با اعتماد به نفس خود انجام دهید، انتخاب کنید. اکنون درخواست دهید
 کار آنلاین /Flexible OnlineTrainingکار آنلاین / مشاغل مشاغل ارسال پیامک مشاغل ارسال ایمیل مشاغل مربوط به ورود داده ها مشاغل ارسال آگهی مشاغل کلیک بر روی آگهی کارهای کپی و چسباندن مشاغل نظرسنجی آنلاین برای کلیک کردن Jobs پرداخت می شود مشاغل خواندن ایمیل مشاغل تماس گیرنده تلفنی مشاغل پر کردن فرم مشاغل کپی رایتینگ مشاغل تحویل روزنامه مشاغل تحویل بسته مشاغل طراحی گرافیک کارهای تعمیر تخته فلکس به کارهای چسبیده توجه کنید مشاغل توزیع جزوه مشاغل دستیار اداری مشاغل نوشتن محتوا مشاغل مجموعه پایگاه داده مشاغل بازاریابی آنلاین مشاغل تایپ آنلاین کارهای تایپ آفلاین پایگاه داده عاقلانه شهر پایگاه داده عاقلانه ناحیه پایگاه داده عاقلانه دولتی پایگاه داده عاقلانه دسته بندی پین / پایگاه داده عاقلانه کد پستی نرم افزار رایگان ارسال آگهی نرم افزار ارسال ایمیل انبوه رایگان نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه رایگان نرم افزار رایگان جمع آوری ایمیل با ما تبلیغ کنید درباره ما سوالات متداولکار آنلاین / مشاغل مشاغل ارسال پیامک مشاغل ارسال ایمیل مشاغل مربوط به ورود داده ها مشاغل ارسال آگهی مشاغل کلیک بر روی آگهی کارهای کپی و چسباندن مشاغل نظرسنجی آنلاین برای کلیک کردن Jobs پرداخت می شود مشاغل خواندن ایمیل مشاغل تماس گیرنده تلفنی مشاغل پر کردن فرم مشاغل کپی رایتینگ مشاغل تحویل روزنامه مشاغل تحویل بسته مشاغل طراحی گرافیک کارهای تعمیر تخته فلکس به کارهای چسبیده توجه کنید مشاغل توزیع جزوه مشاغل دستیار اداری مشاغل نوشتن محتوا مشاغل مجموعه پایگاه داده مشاغل بازاریابی آنلاین مشاغل تایپ آنلاین کارهای تایپ آفلاین پایگاه داده عاقلانه شهر پایگاه داده عاقلانه ناحیه پایگاه داده عاقلانه دولتی پایگاه داده عاقلانه دسته بندی پین / پایگاه داده عاقلانه کد پستی نرم افزار رایگان ارسال آگهی نرم افزار ارسال ایمیل انبوه رایگان نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه رایگان نرم افزار رایگان جمع آوری ایمیل با ما تبلیغ کنید درباره ما سوالات متداولچرا ما هستیم بدون اهداف بدون سرمایه گذاری بدون محدودیت سنی بدون هزینه آموزشی بدون دوره زمانی بدون صلاحیت بدون هزینه ثبت نام مزایای شما 100% قانونی 100% کار واقعی 100% پرداخت تضمینی فرصت های بی پایان عضویت رایگان کار در هر زمان هر جا کار کنید ویژگی های ما انعطاف پذیری پرداخت هفتگی بدون تجربه ساده برای کار رئیس خودت باش کسب درآمد آنلاین ارائه دهنده شغل واقعی

  محصولات ویژه

 پیش بعدی مشاغل آنلاین کپی پیست بدون سرمایه گذاری پرداخت روزانه |  کارهای کپی پیست ساده بدون هزینه ثبت نام |  کپی پیست کار از خانه بدون سرمایه گذاری
  اکنون این مشاغل کپی و چسباندن واقعی به صورت آنلاین / همچنین می توانید آن را به عنوان کار کپی پیست تماس بگیرید که پرداخت روزانه در هند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، امارات متحده عربی، دبی، و همچنین در بنگلور، بمبئی، پونه، احمدآباد، چنای، کرالا در دسترس است.  ، حیدرآباد، دهلی، کلکته… و غیره این ثبت نام رایگان کار پاره وقت برای دانشجویان / معمولاً مشاغلی مانند کپی پیست را از خانه به صورت رایگان برای مادران، سالمندان، افراد بازنشسته، دانشجویان، همسران خانه، زنان، پیدا خواهید کرد.  معلمان، جوانان 20 تا 28 ساله، نوجوانان، نوجوانان، متخصصان شاغل، والدین، سالمندان، و غیره.[ مشاغل کپی پیست واقعی در هند بدون سرمایه گذاری این شغل نیز با کلماتی مانند مشاغل کپی پیست آنلاین ثبت نام رایگان نیز برای جستجو استفاده می شود، پیدا می شود.  در هر کجا با یک کلمه کپی پیست مشاغل بدون سرمایه گذاری و هزینه ثبت نام اگر نتوانستند پیدا کنند می توانند با کپی پیست مشاغل بدون هزینه ثبت نام نیز امتحان کنند. در غیر این صورت می توانید با پاره وقت کپی پیست کار از خانه بدون سرمایه گذاری جستجو کنید.  به نظر می رسد  با کارهای کپی پیست آنلاین رایگان ]برچسب ها [ این برچسب برای یافتن مشاغل کپی پیست واقعی بدون سرمایه گذاری است یا از کلماتی مانند مشاغل کپی پیست خانگی استفاده می کنید گاهی اوقات افراد کمی با کلمه به عنوان مقاله آنلاین کپی پیست شغل بدون سرمایه گذاری ثبت نام رایگان یا این تخصص برای جستجوی شغل خوب تایپ می کنند.  مشاغل آنلاین کپی پیست بدون سرمایه‌گذاری پرداخت روزانه همچنین برای جستجو در همه جا با یک کلمه کپی پیست آنلاین مشاغل بدون سرمایه‌گذاری از خانه استفاده می‌شود گاهی اوقات اکثر افراد تحصیل‌کرده اگر نتوانند پیدا کنند به کارهای کپی پیست آنلاین نگاه می‌کنند، ممکن است با استفاده از آنلاین دستی نیز امتحان کنند.  مشاغل خانگی کپی پیست این کار نیز با کلمه مانند مشاغل کپی پیست ساده بدون هزینه ثبت نام یافت می شود یا از 10 سایت برتر مشاغل کپی پیست برای یافتن مقاله آنلاین کار کپی پیست بدون ثبت نام رایگان استفاده می کنید یا مانند کلمات کپی قانونی استفاده می کنید و  چسباندن مشاغل آنلاین گاهی اوقات تعداد کمی از مردم با word تایپ می‌کنند و برای کپی و چسباندن رایگان پول دریافت می‌کنند یا این که مخصوص مشاغل خوب است به عنوان کلمه به اکسل کپی پیست آفلاین جستجو می‌کنند.  e job همچنین برای جستجو در همه جا با یک شغل آزاد کپی پیست استفاده می شود گاهی اوقات اکثر افراد تحصیل کرده با مشاغل کپی پیست ساده بدون هزینه ثبت نام  می کنند]

https://www.99dxb.com/job/online-copy-paste-jobs-without-investment-no-registration-fees-genuine-offline-work.html
https://www.99dxb.com/job/online-copy-paste-jobs-without-investment-no-registration-fees-genuine-offline-work.html

پرورش قناری در منزل

قبل از شما افراد زیادی  ( تکثیر قناری ) را شروع نموده اند و اکنون به درآمد میلیونی رسیده اند. قناری نسبت به سایر پرندگان زینتی از بازار فروش خوبی برخوردار است چرا که کمتر دچار بیماری می شود : قناری از آواز بسیار دلنشینی برخوردار است و هر کسی را می تواند مجذوب خود کند، این پرنده زیبا در رنگ ها و نژاد های مختلفی وجود دارد که هر کدام خلق و خوی مربوط به خودش را دارد، این پرنده در زبان انگلیسی canary# نامیده می شود و همانطور که مطلع هستید خواستگاه این پرنده زینتی جزایر قناری می باشد که در کشور اسپانیا قرار دارد و به خاطر طبیعت زیبا و بکر خود سالانه هزاران توریست را از سراسر جهان جذب میکند

#قناری پرنده ای با جثه کوچک است که هم به صورت وحشی و هم به صورت اهلی در کره زمین زندگی می کند. طول بدن این پرنده با توجه به نژادهای مختلف قناری می تواند از ۱۰ تا ۲۴ سانتی متر باشد. منشا قناری جزایر قناری ، آزوریس و مادیرا در اقیانوس اطلس می باشد. با توجه به فرم پای قناری که دارای سه انگشت رو به جلو و یک انگشت رو به عقب است ، یک پرنده شاخه نشین محسوب می شود

در لیست  زیر تعدادی از نژاد های قناری که علاقه مندان اقدام به پرورش  آنها می کنند ،  آورده شده است. در نظر داشته باشید تعداد انواع قناری بسیار بیشتر از این موارد می باشد نژاد استافورد
نژاد موزاییک
نژاد فنسی
نژاد لیزارد

نژاد گلاستر
نژاد بوردر
نژاد کرست
نژاد بوسو بلژیکی
نژاد لانکشایر
نژاد تیمبرادو
نژاد یورک شایر
نژاد لیزارد
نژاد فری پاریسی
نژاد جیبوسو
نژاد جیبر ایتالیایی
نژاد رولر
نژاد جیرالدیلو
نژاد قرمز
نژاد رازا
نژاد فایف فنسی
نژاد رسمی بلند

تجهیزات و لوازم قبل از پرورش قناری کدامند؟

اقدام به تکثیر قناری : برای شروع کسب و کار جدیدتان به سه ابزار اساسی زیر احتیاج پیدا خواهید کرد :

الف – تهیه مکان

هر کسی می داند که قبل از شروع هر کسب و کاری باید به فکر مکان آن کسب و کار بود، بنابراین شما نیز قبل از پرورش قناری باید مکان مورد نظر را فراهم آورید. قناری ها بر خلاف پرندگان اهلی و ماکیان قابل پرورش در بستر نیستند و برای پرورش و تکثیر قناری حتما باید قفس مخصوص قناری را تهیه نمایید که شامل آبخوری، دانخوری، میله نشیمن و گاهاً لانه می باشد.
شما می توانید از یک انباری، زیر زمین و یا اتاق بلااستفاده شروع کنید، با توجه به اینکه می توانید قفس ها را روی همدیگر بگذارید پس با این حساب می توان گفت که در یک مکان 20 متری 180 قفس قرار دهید.

ب – تهیه قفس 

معمولا هر قناری را در یک قفس قرار می دهند و شما با توجه به تعداد قناری هایی که می خواهید پرورش دهید به همان اندازه نیز به قفس احتیاج پیدا خواهید کرد، البته اگر خودتان نیز سر رشته ای از کار فنی دارید می توانید شخصاً اقدام به ساخت قفس برای قناری ها بکنید و در هزینه ها صرفه جویی کنید. هنگام جفت گیری قناری ها را به صورت جفت به جفت درون قفس قرار می دهند تا اقدام به جفت گیری نمایند.قفس های مخصوص قناری معمولا در اندازه های 50 * 50 * 50 ساخته می شوند. ولی شما می توانید برای راحتی بیشتر قناری های خود قفس های بزرگتری را تهیه نمایید. هم چنین یک یا چند قفس مخصوص جفت گیری و تخم گذاری برای قناری های مولد آماده کنید تا زمان نیاز به جفت گیری و تخم گذاری آنها را به این قفس مخصوص انتقال دهید. این قفس ترجیحا باید بزرگتر از سایر قفس ها باشد و در مکانی آرام و ساکت قرار داشته باشد، هم چنین کف قفس را می توانید از خاک نرم یا خاک اره بپوشانید تا پرنده ماده از ان برای لانه سازی استفاده کند.
 پس از آماده سازی مکان مورد نظر و تهیه قفس ها باید به فکر تغذیه قناری ها باشید زیرا رشد قناری ها شدیدا به نوع رژیم غذایی آنها بستگی دارد. برای تغذیه قناری ها مواد غذایی خاصی وجود دارد که در ادامه این مقاله توضیح خواهیم داد. اطلاعات بیشتر در موضوع تغذیه قناری
د – تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در پرورش قنارییک پرورش دهنده وقتی اقدام به پرورش قناری می نماید بایست به سلامت آنها نیز بسیار دقت کند.
 تجهیزات گرمایشی و سرمایشیتجهیزات گرمایشی و سرمایشیقناری ها نیز همانند سایر پرندگان در فصل سرما دچار بیماری خواهند شد، پس برای گرمایش محیط آنها در فصل زمستان باید از هیتر های کوچک مخصوص گلخانه یا بخاری گازی دودکش دار استفاده کنید. بخاری ها حتما باید دودکش دار باشند زیرا انتشار هر گاز آلاینده ای موجب مسمومیت و در نهایت مرگ جوجه ها خواهد شد.هم چنین در فصل تابستان نیز ممکن است قناری ها دچار گرما زدگی شوند برای خنک سازی محیط آنها در فصل تابستان می توانید از فن های خنک کننده یا کولر های آبی استفاده کنید، فن های خنک کننده هم به منظور تهویه هوای محیط و هم به منظور خنک سازی آن استفاده می شود.
در نهایت می توانید از سه ایده برای راه اندازی کسب و کار استفاده نمایید.

چگونه پرورش قناری را شروع کنیم؟”چگونه

در این قسمت از مقاله پرورش و تکثیر قناری شما را مرحله به مرحله با نحوه شروع این کسب و کار آشنا خواهیم نمود :
الف – خرید قناری مولد یا جوجه قناری یا تخم نطفه دارشما برای شروع به کار پرورش قناری و تکثیر آن نیاز به یک یا چند جفت قناری جوان و مولد دارید تا در کمترین زمان ممکن شروع به جفت گیری و تخم گذاری نمایند، ولی اگر می خواهید کمتر هزینه کنید می توانید چند تخم نطفه دار از این پرنده را تهیه کنید و اقدام به جوجه کشی از آنها بکنید ولی احتمال اینکه تمامی جوجه ها نر یا تمامی آنها ماده باشند وجود دارد.برای خرید قناری های مولد و سالم حتما باید از افراد قابل اعتماد و خوش سابقه خرید بکنید، هم چنین اگر فرد کارشناسی را سراغ داشته باشید می توانید از او کمک بگیرید تا جنسیت و سن قناری ها را تشخیص دهد.روش سوم خرید جوجه قناری است، در این حالت شما باید چند ماهی صبر کنید تا قناری های شما کاملا بالغ شوند و سپس شروع به جفت گیری نمایند. ولی اگر می خواهید سریع نتیجه بگیرید بهترین کار خرید یک یا چند جفت قناری مولد و سالم است. معمولا قناری در سن 9 ماهگی به سن بلوغ رسیده و آماده جفت گیری و تخم گذاری خواهند بود.
ب – مهیا کردن شرایط برای جفت گیری قناری هادر صورتی که قناری های شما کاملا بالغ و اماده جفت گیری هستند پس مسیر برای تکثیر آنها آماده شده است بنابراین باید شرایط مناسب برای جفت گیری آنها را فراهم آورید، ولی جوجه قناری دارید باید تا زمان رسیدن به سن بلوغ صبر کنید و در این مدت باید آنها را با تغذیه سالم و مقوی برای رشد بهتر و سریعتر سوق دهید.شما باید با زمان دقیق جفت گیری قناری ها، شرایط بازدارنده و تاثیر گذار در جفت گیری، علایم و نشانه های آمادگی قناری برای جفت گیری و… آشنا باشید تا قناری ها بتوانند بیشترین و با کیفیت ترین تخم ها را تولید کنند.در طبیعت تمامی پرندگان معمولا در فصل بهار شروع به جفت گیری و تخم گذاری می کنند زیرا با فرا رسیدن فصل بهار تغذیه کافی برای قناری فراهم خواهد شد و گرم شدن هوا نیز عامل مهمی در مست شدن قناری ها می باشد. اما در حالت مصنوعی در هر زمانی می توان اقدام به جفت نمودن قناری ها نمود. در صورتی که قناری ها شرایط تغذیه ای کافی و قوی داشته باشند و محیط آنها کاملا گرم باشد شروع به جفت گیری و تخم گذاری خواهند نمود.بهترین زمان برای خرید قناری ها فصل پاییز است، مخصوصا اگر قناری ها جوجه باشند، در طول فصل پاییز فرصت کافی برای رشد خواهند داشت تا با فصل رسیدن فصل بهار کاملا آماده جفت گیری شوند. قناری ها معمولا ها به صورت جداگانه در قفس نگهداری می شوند و با رسیدن فصل جفت گیری یا بروز نشانه هایی از مستی در جنس و نر و ماده آنها را درون یک قفس قرار می دهند تا اقدام به جفت گیری نمایند.علاوه بر تغذیه و دما از عوامل مهم دیگری که در مسیر پرورش قناری بر جفت گیری آنها تاثیر دارد، ساختن لانه برای قناری ماده می باشد، تا زمانی که قناری ماده یک مکان امن برای تخم گذاری و خوابیدن بر روی تخم ها پیدا نکند تن به این رابطه نخواهد داد. شما باید با استفاده از کاغذ های رشته رشته شده، علف های نرم و ریز، یا پارچه ای این نرم لانه ای برای تخم گذاری قناری درست کنید. هم چنین می توانید مقداری خال نرم در کف قفس بریزید تتا قناری ماده هنگام نیاز به تخم گذاری چاله ای به منظور گذاشتن تخم ایجاد کند.

چطور قناری ها را با هم جفت کنیم؟

جفت گیری قناریجفت گیری قناریپس اگر محیط قناری ها گرم باشد و از رژیم غذایی مقوی و گرم بهره مند شوند و قناری ماده از وجود لانه و آرامش لازم در محیط مطمئن شود، بدین ترتیب باید کم کم منتظر جفت گیری آنها بود، وجود نشانه های زیر در قناری ماده و نر نشان از مست بودن آنها بوده که برای جفت گیری نیز اماده هستند.
1- نشانه های آمادگی قناری نر برای جفت گیرینشانه های آمادگی قناری نر برای جفت گیرینشانه های آمادگی قناری نر برای جفت گیری اولین نشانه در آمادگی قناری نر برای جفت گیری آواز اوست، در این زمان او بسیار محکم و با شدت آواز می خواند و همزمان پی در پی بال می زند و از این میله به آن میله می پرد. گاها مشاهده خواهید نمود که پرنده بال های خود را به سمت پایین می کشد و رفتار های خشن بعضا از خود بروز می دهد. در بعضی از نژاد ها مانند نژاد رولر آوازشان به قدری خشن می باشد که اصطلاحا آواز جنگ نامیده می شود.برای جلوگیری از به وجود آمدن درگیری بین قناری های نر حتما آنها را در قفس هایی جداگانه نگه دارید و اصولا قانون هر قفس برای یک قناری از این منظور استنباط می شود. به علت بروز رفتار های خشن در قناری های نر به خصوص با فرا رسیدن فصل جفت گیری هرگز دو یا سه قناری نر را کنار یکدیگر قرار ندهید و حتی در فوصلی غیر از فصل جفت گیری نیز احتمال درگیری بین آنها وجود دارد.

دومین نشانه در تشخیص مست بودن قناری نر توجه به کلواک مخرج اوست، قناری نر هنگام نیاز به جفت گیری دارای مخرجی برآمده و برجسته می باشد که با لمس آن کاملا متوجه برجستگی غیر عادی آن خواهید شد.سومین نشانه در تشخیص آماده بودن قناری نر برای جفت گیری توجه به نحوه غذا خوردن اوست. قناری نر در این موقع تمایل به تقلید از رفتار قناری ماده دارد. یعنی سعی می کند همانند او غذا بخورد، هنگام غذا خوردن مقداری از ان را به میله ای بر روی آن نشسته می دهد.
2- نشانه های آمادگی قناری ماده برای جفت گیریشما با دقت در شکل ظاهری قناری ماده متوجه آماده بودن او برای جفت گیری خواهید شد. از جمله این نشانه های ظاهری می توان به برآمدگی مقعد، شکم متورم و برآمده، حالت چمباتمه و بالا آوردن دم اشاره نمود و از نشانه های رفتاری قناری ماده می توان به جیک جیک های کوتاه او، کندن چاله در کف قفس و ایجاد واکنش هنگام آواز خواندن قناری نر اشاره نمود.قناری ماده با آواز های پی در پی و کوتاه خود به قناری نر می فهماند که برای جفت گیری آماده می باشد، بی قراری در قناری ماده و پرواز از این سو به آن سو نیز یکی دیگر از نشانه های آمادگی او برای جفت گیری می باشد. هم چنین او با شنیدن آواز های قناری نر خود را به حالت چمباتمه در آورده و دم خود را بالا می دهد. اگر چنین رفتار هایی را در قناری ماده مشاهده نمودید، می توانید او را با قناری نر جفت نمایید.

جفت نمودن قناری جفت نمودن قناری هایک نکته مهم در مسیر پرورش قناری جفت گیری و روش های آن می باشد. به منظور جفت نمودن قناری ها و نتیجه گیری بهتر رعایت شرایط زیر الزامی می باشد و در صورتی که رعایت شوند، بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت :
 در صورت مشاهده علایم آمادگی در هر دو قناری نر و ماده، آنها را در قفس هایی جداگانه به محلی ساکت، گرم و بدون استرس ببرید و در کنار یکدیگر بگذارید.

تا واکنش آنها را نسبت به یکدیگر مشاهده کنید. تغذیه آنها باید در این دوره کافی و مقوی باشد تا سریعتر نتیجه بگیرید و تخم های با کیفیت تری تولید نمایند. تخم مرغ آب پز، تخم کتان، تخم شاهدانه، هویج و سبزی رند شده و سایر مواد تغذیه ای که در ادامه توضیح داده خواهد شد، از مواد تتاثیر گذار در افزایش میزان تخم گذاری پرنده می باشد. پس از اینکه اطمینان پیدا کردید که هر دو پرنده به یکدیگر علاقه و توجه نشان می دهند، می توانید آنها را درون قفس مخصوص جفت گیری و تخم گذاری بیندازید. شاید قناری ها از جفت گیری در حضور شما امتناع کنند، بنابراین بهتر است آنها را تنها بگذارید و برای افزایش درصد جفت گیری حتما چراغ اتاق را خاموش نمایید. انتظار نداشته باشید که به محض انداختن درون قفس با یکدیگر جفت گیری نمایند، شاید قناری ماده ابتدا آمادگی نداشته باشد و با قناری ماده درگیر شود، این درگیری حتی تا 2 الی 3 روز نیز عادی خواهد بود، اگر درگیری آنها بیشتر از سه روز طول کشید باید آنها را از هم جدا کنید، در برخی مواقع قناری ماده نسبت به جفت قبلی خود وفادار مانده و از جفت گیری با جفت جدید امتناع می کند. برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید قناری های مولدی داشته باشید که چندین سال در کنار یکدیگر بوده و کاملا به یکدیگر عادت کرده باشند و همه ساله با فرا رسیدن موقع جفت گیری آنها را با هم جفت کنید، در این صورت احتمال نزاع و درگیری نیز از بین خواهد رفت.لطفا توجه فرمایید که حمله قناری نر به قناری ماده ممکن است خطرناک باشد زیرا قناری نر نسبت به قناری ماده خشونت زیادی از خود نشان می دهد و احتمال آسیب دیدگی پرنده ماده وجود دارد. در برخی مواقع دلیل عدم آمادگی قناری ماده برای جفت گیری عدم وجود لانه مناسب می باشد و یا ممکن است قناری ماده مشغول آماده کردن لانه باشد که در این حالات ممکن است توسط قناری نر مورد حمله قرار گیرد و این وظیفه شماست که از نزاع بین آنها جلوگیری کنید.اگر دیدید که قناری ماده در حال چاله درست کردن می باشد، یا در صورت وجود لانه در قفس دائما به درون لانه می رود باید به موفق بودن عملیات جفت گیری واقف شوید،

زیرا قناری ماده در شکم خود دارای تخم است و به زودی می خواهد آن را به دنیا بیاورد. هر قناری ماده معمولا بین 3 الی 6 تخم می گذارد و در صورت خوابیدن قناری بر روی تخم ها، جوجه ها پس از 14 روز از تخم بیرون خواهند آمد.برای جلوگیری از زخم شدن قناری ها حین درگیری یا جفت گیری ، بهتر است ناخن های آنها را کوتاه کنید. هم چنین به منظور افزایش میزان باروری و انجام جفت گیری موفق بهتر است پرهای قسمت کلواک پرنده را ببرید، البته مواظب باشید که به پرهای زیر شکم پرنده آسیب نرسد زیرا در صورت کنده شدن پر های زیر شکم پرنده ممکن است جفت گیری موفقی نداشته باشند.در برخی مواقع ممکن است که قناری ماده از نوع رنگ یا خلق و خوی قناری نر خوشش نیاید و از جفت گیری با او امتناع بورزد، در این صورت بهتر است برای موفقیت در کار چراغ ها را خاموش کنید و قناری ماده را در تاریکی مطلق وارد قفس قناری نر بکنید. ولی به هر حال اگر باز به نتیجه نرسیدید بهتر است انتخاب را به قناری ماده واگذار کنید و اجازه دهید تا خودش قناری نر را انتخاب کند.برای مشاهده ویدیو بر روی تصویر زیر کلیک کنید
صحبت های یک پرورش دهنده قناریصحبت های یک پرورش دهنده قناری 
#صدای_قناری – #آواز_قناری 

اقدامات پس از پایان دوره جفت گیری در پرورش قناریپس از اینکه جفت گیری قناری ها با موفقیت صورت گرفت و قناری ماده هر شش تخم خود را به دنیا آورد، باید قناری نر از قفس او بیرون کنید تا قناری ماده با خیال راحت بر روی تخم ها بخوابد و آنها را تبدیل به جوجه بکند، اگر قناری ماده دیگری دارید که هنوز جفت نشده است و اصطلاحا جفت مورد نظر خود را هنوز نیافته است، می توانید این قناری نر را با او جفت دهید.همانطور که گفته شد جوجه ها پس از 14 روز از تخم بیرون خواهند آمد، در طی مدتی که قناری بر روی تخم ها خوابیده باید برنامه غذایی منظمی را برای او در نظر بگیرید و آب و غذای تازه در اختیارش بگذارید. پس از به دنیا آمدن جوجه ها، قناری باید جوجه های خود را تغذیه کند. برای تغذیه خود قناری و جوجه های او می توانید از ترکیب تخم مرغ آب پز شده، آرد سوخاری، جوانه گندم و سایر دانه های پودر شده استفاده کنید. لطفا توجه فرمایید که تخم مرغ آب پز شده و جوانه گندم بسیار سریع فاسد می شوند بنابراین باید آنها را روزانه تهیه کنید و پس از هر وعده غذایی از دسترس آنها خارج کنید تا دچار بیماری نشوند.در پرورش قناری دیده شده است که ، برخی از قناری ها متاسفانه به درستی بر روی تخم ها کرچ نمی شوند و باعث می شود که تخم ها تبدیل به جوجه نشود و یا برخی از قناری ها تخم های خود را می شکنند، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و افزایش تعداد جوجه ها بهتر است از دستگاه جوجه کشی برای جوجه کشی قناری استفاده نمایید، هم چنین اگر تعداد قناری های زیادی داشته باشید، باید برای هر قفس یک لانه مجزا بسازید که کاری وقت گیر و مشکل است ولی با استفاده از دستگاه جوجه کشی هیچ نیازی به ساخت لانه نخواهید داشت. دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 با توجه به امکانات فوق العاده خود مخصوص جوجه کشی از تخم انواع پرندگان زینتی ساخته شده است و ظرفیت 30 الی 40 عدد تخم قناری را دارد. هم چنین اگر قناری های زیادی را پرورش می دهید و تعداد شان بالغ بر 100 عدد است می توانید از دستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی EIG استفاده کنید

که دارای شانه های همه کاره، سیستم ستر و هچر همزمان و جوجه کشی اتوماتیک می باشد.اگر شما بلافاصله پس از تخم گذاری، تخم ها را از دسترس قناری خارج کنید او برای خوابیدن بر روی تخم ها باز تخم گذاری خواهد نمود و این پروسه همینطور ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که فصل تخم گذاری او به پایان برسد و بدین ترتیب شما تخم های بیشتری را از قناری دریافت خواهید نمود. ولی اگر تخم ها در لانه او باقی بماند، پس از رسیدن تخم ها به تعداد 5 الی 6 عدد قناری بر روی آنها کرچ شده و دیگر نیازی به تخم گذاری نخواهد دید.

اصول نگهداری و تغذیه قناری در دوره های مختلفنگهداری و تغذیه قنارینگهداری و تغذیه قناریپرورش قناری » تغذیه قناری شامل دوره های مختلفی می شود و در هر دوره باید غذاهای خاصی را به قناری بدهید که موارد زیر را شامل می شود :
 هنگامی که جوجه ها به دنیا آمدند تا 12 ساعت نیازی به تغذیه نخواهند داشت، زیرا می توانند از مواد مغذی موجود در بدن خود تغذیه کنند، دمای محیط آنها باید بین 35 الی 37 درجه سانتی گراد باشد تا دچار بیماری نشوند، برای این منظور می توانید از لامپ مادر مصنوعی استفاده کنید. هم چنین محیط پرورش آنها باید کاملا مرطوب باشد، برای تامین رطوبت محیط می توانید ظرف آبی را زیر لامپ مادر مصنوعی بگذارید تا آب را تبخیر کند، ولی در حالت دقیق تر و پیشرفته تر می توانید از لامپ مادر مصنوعی استفاده کنید.پس از گذشت این 12 ساعت می توانید از پوره دانه گندم، تخم مرغ آب پز شده، سیب زمینی پخته شده، جوانه انواع دانه ها، ذرت خرد شده برای تغذیه آنها استفاده نمایید، نان خیس شده، برنج پخته شده و له شده، هویچ پخته شده و رنده شده نیز باید به آنها داده شود. از تغذیه جوجه ها با غذای تکراری خودداری کنید زیرا موجب تلف شدن آنها خواهد شد و وعده های مختلفی را برای آنها در نظر بگیرید. این دوره بسیار حساس می باشد و باید به شدت از جوجه ها مراقبت کنید، اگر از روش جوجه کشی طبیعی استفاده کرده اید، جوجه ها باید در کنار مادرشان باشند.تا 4 هفته می توانید جوجه ها را به همین منوال تغذیه کنید و دمای محیط آنها در طی این 4 هفته باید ثابت و در دمای 37 درجه سانتی گراد باشد. پس از گذشت 4 هفته می توانید آنها را به محیط عادی ببرید و در دمای 22 الی 26 درجه سانتی گراد نگه دارید. در این مدت می توانید آنها را با انواع دانه ها مانند تخم کتان، تخم ارزن، بذر انواع سبزیجات مانند شاهدانه، خرفه، کلم، گیشنیز، شلغم و … تغذیه کنید. کاهو، کلم، کدو، سیب، هویج، هلو، شلیل، لیمو شیرین و … نیز تاثیر زیادی در رشد جوجه ها دارد. در این دوره باید از مواد له شده کمتری به آنها بدهید و تخم مرغ آب پز را به سه بار در هفته کاهش دهید، لطفا توجه فرمایید که برخی از جوجه ها رشد کمتری دارند بنابراین اگر مشاهده نموید که به رژیم غذایی جدید خود هنوز عادت ننموده اند، باید این دانه ها را آسیاب کنید و ترکیبی از آنها را به جوجه ها بدهید.استفاده از انواع مکمل های خوراکی و مولتی ویتامین ها نیز تاثیر بسیار زیادی در رشد جوجه ها و قوی شدن بدن آنها دارد. بهتر است به صورت هفتگی به آنها مولتی ویتامین و مکمل خوراکی بدهید. هم چنین دانه کافشه تاثیر به سزایی در پردرآوری جوجه ها دارد، از این دانه غافلذ نشوید. به منظور هضم بهتر غذا، بهتر است همراه دانه های پودر شده و یا سایر دانه ها، مقدار بسیار کمی سنگ ریزه بریزید، به دلیل اینکه قناری و جوجه ها فاقد دندان هستند. برای هضم بهتر غذا از سنگ ریزه های درون سنگدان خود استفاده خواهند برد. در تغذیه جوجه ها دقت کنید که از مواد خوراکی بسیار شور و بسیار چرب خودداری کنید چون باعث ایجاد اختلال در سیستم گوارشی پرنده شده و او را با بیماری های قلبی و کبدی مواجه خواهد ساخت. هم چنین وجود کف دریا در قفس پرنده ضروری می باشد زیرا این ماده منبع بسیار خوبی از کلیسم است و قناری مادر و جوجه ها با تغذیه از آن به استحکام بدنی بالایی خواهند رسید.میزان روشنایی محیط پرورش جوجه ها نه باید کم باشد و نه زیاد ؛ اگر این نور زیاد باشد جوجه ها و قناری مادر در طول روز احساس خستگی خواهند کرد در تغذیه و رشد آنها نیز اخلال ایجاد خواهد شد. روزانه 12 الی 15 ساعت نور رسانی کافی می باشد.وقتی اقدام به پرورش قناری میکنید بایست بدانید که ، یک قناری در سن 9 ماهگی به بلوغ کامل جسمی و جنسی خواهد رسید و در این دوره تصمیم با شماست که چه قناری هایی را بفروشید و کدام ها را به عنوان قناری مولد نگهدارید. در دوره جفت گیری و تخم گذاری پرنده ها حتما باید کاهو و مواد غذایی گرم و کلسیم دار را در رژیم غذایی آنها قرار دهید. از جمله مواد غذایی مناسب برای این دوره شاهدانه، تخم مرغ آب پز، پوست خرد شده تخم مرغ، کف دریا، کاهو، کلم، گیشنیز، تخم کتان، تخم شلغم و … می باشد.رعایت بهداشت در محیط پرورش قناریبهداشت قناریبهداشت قناریبه منظور جلوگیری از بروز بیماری در جوجه ها بهتر است موارد بهداشتی را در محیط پرورش آنها رعایت کنید، از نفوذ هر جانور آلوده و موذی جلوگیری کنید، مواد غذایی تازه و سالم در اختیار آنها قرار دهید.تمیز کاری مداوم و روزانه لانه جوجه ها و قفس قناری مادر ضروری می باشد، زیرا مدفوع بر جای مانده در قفس خطر آفرین است، زیرا حشرات موذی مانند مگس را به خود جذب می کند و بعلاوه با انتشار گاز نیترات در محیط امکان مسمومیت جوجه ها وجود دارد.دمای محیط را تا حد امکان سعی کنید ثابت نگه دارید زیرا تغییر مداوم و فاصله دار دمای محیط، موب وارد آمدن شوک دمایی به جوجه ها خواهد شد و امکان بروز بیماری هایی مانند آنفولانزا و سرماخوردگی در جوجه ها بالا خواهد رفت.استفاده از غذای مانده و فاسد شده می تواند جان جوجه ها و مادرشان را به خطر بیندازد، مخصوصا مواد پخته شده مانند تخم مرغ، سیب زمینی، هویچ و هم چنین جوانه دانه ها بسیار فساد پذیر هستند. بنابراین توصیه می گردد حتما غذای جوجه ها را در وعده غذایی تعویض کنید و ظرف غذای انها را بشورید.آب آشامیدنی آنها باید کاملا تمیز و عاری از هر گونه مواد آلاینده باشد، استفاده از آب چاه یا آب شور یا گل آلود می تواند بیماری در پی داشته باشد.در مسیر پرورش قناری در صورتی که جوجه ها تغذیه ناکافی داشته باشند، بدنشان ضعیف شده و مقاومت بدنی آنها در برابر بیماری کاهش خواهد یافت. بنابراین توصیه می گردد علاوه بر تغذیه کامل و کافی آنها را با مولتی ویتامین ها و مکمل های خوراکی نیز تغذیه نمایید تا از رشد بیشتری برخوردار شوند و بدنی قوی داشته باشند.از تماس هر پرنده دیگری با جوجه ها خودداری کنید، زیرا احتمال انتقال بیماری از هر پرنده دیگری به آنها وجود دارد. به منظور ضد عفونی سازی بدن پرنده ها می توانید با اسپری نمودن آب ولرم بدنشان را شستشو دهید و سپس با کمک سشوار کم فشار آنها را خشک کنید. با توجه به اینکه قناری مادر همیشه در کنار جوجه ها حضور دارد، بنابراین مادر آنها را نیز هفته ای دو مرتبه شستشو دهید.به منظور استحمام قناری ها می توانید ظرف آبی را در محیط آنها قرار دهید تا در صورت لزوم استحمام کنند، این کار در از بین بردن بسیاری از شپش های بدن قناری موثر خواهد بود. 


قناری گلاسترقناری گلاسترخلاصه اینکه :قناری پرنده بسیار خوش صدا و دل نشینی می باشد و در صورتی که علم و تجربه کافی برا پرورش ، تکثیر و فروش قناری داشته باشید، به درآمد قابل توجهی خواهید رسید. در این مقاله و مقاله هایی بعدی شما را با پرورش قناری به صورت جامع آشنا خواهیم ساخت. در این مقاله شما با نحوه شروع پرورش قناری، لوازم و تجهیزات لازم ، نحوه جفت گیری، علایم و نشانه های آماده بودن قناری ها برای جفت گیری، تغذیه و بهداشت آنها در دوره های مختلف آشنا شدید.اگر موارد گفته شده را به دقت مطالعه کرده باشید، حتما در امر پرورش قناری به فرد قهاری مبدل خواهید شد که توانایی پرورش قناری در سطح یک فرد حرفه ای را خواهید داشت، 
بنر قیمت دستگاه جوجه کشیکلیدواژه :راه اندازی سالن پرورش قناری2 ژانویه 2019

ج – تهیه دان در پرورش قناری

تجهیزات و لوازم قبل از پرورش قناری کدامند؟

اقدام به تکثیر قناری : برای شروع کسب و کار جدیدتان به سه ابزار اساسی زیر احتیاج پیدا خواهید کرد :

یاد آوری تهیه مکان بسیار مهم است 

هر کسی می داند که قبل از شروع هر کسب و کاری باید به فکر مکان آن کسب و کار بود، بنابراین شما نیز قبل از پرورش قناری باید مکان مورد نظر را فراهم آورید. قناری ها بر خلاف پرندگان اهلی و ماکیان قابل پرورش در بستر نیستند و برای پرورش و تکثیر قناری حتما باید قفس مخصوص قناری را تهیه نمایید که شامل آبخوری، دانخوری، میله نشیمن و گاهاً لانه می باشد.

شما می توانید از یک انباری، زیر زمین و یا اتاق بلااستفاده شروع کنید، با توجه به اینکه می توانید قفس ها را روی همدیگر بگذارید پس با این حساب می توان گفت که در یک مکان 20 متری 180 قفس قرار دهید. 
ویدیو که علاقه مندان به قناری حتما باید ببینند :دنیای پرورش قناری ، معامله قناری دنیای پرورش قناری ، معامله قناری تا 200 میلیون تومان در نمایشگاه قناری ایران
https://www.eig-shop.com/blog/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

پست کامل #Taizzمعرفیکننده 

خرید از علی بابا فروش در آمازون

زمانی که مشتریان محصول را از شما خریده و دریافت کنند، شما مالک آنها هستید. همچنین برای مدیریت بیزینس آنلاین خود، می‌توانید از امکان Seller Central Portal آمازون استفاده کنید و دیگر نیازی به داشتن وب سایت شخصی نیست. این آسان­ترین راه برای شروع فروشندگی در آمازون است. فروش در آمازون امروزه به یکی از بهترین روش های کسب درآمد اینترنتی تبدیل شده است . چگونه به عنوان فروشنده آمازون فعالیت کنیم؟ فروشندگی در آمازون به یکی از دو راه زیر صورت می‌گیرد: روش FBM «Fulfillment by Merchant» : در این روش، تمامی مسئولیت بسته بندی و ارسال محصول و نیز امور مربوط به مرجوع کردن کالا، تعویض یا بازگرداندن هزینه محصول و خدمات مشتریان به عهده شما خواهد بود.

روش FBA

«Fulfillment by Amazon»

: در این روش بی دردسر، شما اختیار تمام کارها را به آمازون می‌سپارید و مجبور نیستید اینونتوری خودتان را زیر نظر داشته باشید.

تمام کاری که باید انجام دهید این است که محصولات خود را به یکی از انبارهای آمازون ارسال کنید، آن‌ها سفارش مشتریان را دریافت می‌کنند

و هر زمان شخصی محصول شما را سفارش می‌دهد، آمازون کلیه کارها را به عهده می‌گیرد. همچنین می‌توانید امور مربوط به خدمات مشتریان را نیز به آمازون بسپارید، اما بهتر است خودتان این کار را انجام دهید، چون با دانشی که درباره محصولات خود دارید، می‌توانید تجربه خرید خوشایندتری برای مشتریان رقم بزنید. با توجه به اینکه این بیزنس شامل نکات بسیار مهمی می شود، به همراه داشتن یک راهنما خالی از لطف نیست و 

دوره آموزش فروش در آمازون 

چگونه فروشندگی در آمازون را آغاز کنیم؟

در ابتدا می بایست به این نکته توجه کرد که فروشندگی در آمازون نیازمند مدارک مورد تایید می باشد که البته می بایست در یکی از کشورهای مورد تایید آمازون باشد. برای فروشنده شدن در آمازون، لازم است مراحل زیر را طی کنید: محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید برای انتخاب محصول، 20 دسته بندی مختلف در اختیار فروشندگان گذاشته شده است. پس از آن، اکانت خود را انتخاب کنید. شما می‌توانید یکی از دو نوع اکانت حرفه‌ای

«professional account » یا فردی

« individual account »

را انتخاب کنید. تفاوت این دو اکانت در این است که در اولی می‌توانید با پرداخت 99/39 دلار حق عضویت، هر تعداد محصول که می‌خواهید بفروشید. در دومی نیازی به پرداخت حق عضویت ماهانه نیست،

اما به ازای هر محصولی که می‌فروشید، باید 99 سنت بپردازید. با این حال برای هر دو اکانت پس از فروش یک محصول باید  باید هزینه‌های دیگری هم بپردازید.  بعد از انتخاب اکانت مورد نظر خود، می‌توانید ثبت نام کرده و اکانت Seller Central خود را بسازید. انتخاب محصول مبحث بسیار مهمی می باشد که در آموزش آمازون و در دوره آربی به صورت کامل و تخصصی وجود دارد.  محصولاتتان را به بازار آمازون اضافه کنید شما می‌توانید لیست محصولات خود را یکی یکی اضافه کنید یا در صورتی که اکانت فروشندگی حرفه‌ای دارید، آن را یک جا آپلود کنید.

البته لازم است لیستینگ خود را بهینه کنید و یک برنامه رونمایی یا لانچ هم در نظر بگیرید تا محصولات جدید شما بیشترین بازدید را داشته باشند. همچنین در صورتی که می‌خواهید آمازون کلیه امور بسته بندی و ارسال سفارشات مشتریانتان را به عهده بگیرد، حتماً روش FBA را انتخاب کنید. پس از آن کسب درآمد از آمازون توسط شما آغاز خواهد شد. چگونه از علی بابا محصول بخریم و در آمازون بفروشیم؟ چین تا پایان سال

2019، عنوان بزرگترین بازار خرده فروشی جهان را به دست خواهد آورد و از این نظر از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت.

 کل درآمد خرده فروشی چین در حال نزدیک شدن به رقم 636/5 تریلیون دلار است. علی بابا شرکت تجارت الکترونیک چین است که محصول مورد نیاز کلیه کسب و کارها در چین را فراهم کرده است. این شرکت، بیش از نیمی از فروش آنلاین کل چین را در دست دارد. خرده فروشانی که تازه وارد کسب و کار آمازون شده‌اند از این پلتفرم استفاده می‌کنند. زیرا می‌توانند اقلام مورد نظر خود را از یک شبکه گسترده تولید و تأمین تهیه کنند. شاید در نگاه اول خرید از علی بابا، یک استراتژی بیزینسی راحت به نظر می‌رسد، اما وارد کردن اجناس آن هم به شکل عمده از این شرکت و فروش در وبسایت آمازون تابع شرایط خاصی است. اول از همه این که باید محصول مورد نظر را انتخاب کنید و از خودتان بپرسید آیا بازاری برای محصول­تان وجود دارد؟ در صورت نیاز مصرف کنندگان، میزان رقابت بر سر فروش این محصول چه قدر است و آیا در صورت سرمایه گذاری در تولید آن، سودی به شما تعلق خواهد گرفت یا نه.

مقالعه های مرتبط

پس از این که تحقیقات بازار خود را انجام دادید و محصول سودآور را مشخص کردید، قدم در مرحله بعد بگذارید و آن انتخاب منبع تولیدکننده محصول است. شما می توانید به جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مراجعه به وبسایت Ezzatkhah با تیم پشتیبانی در تماس باشید و مشاوره رایگان دریافت نمایید

.

خرید از آمازون


https://www.amazon.co.uk/dp/B07T7NP43B/ref=cm_sw_r_pi_dp_F5MYJ0ZC2VQSB7QEHB1D?_encoding=UTF8&psc=1

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fg.page%2Ftaiziz%3Ffbclid%3DIwAR085vI6Uuyi6reuMRC5IAbP4iBRTlCGnGZYD_raBao4wPFyanDbXp_Q2jw&h=AT1lIwo_RgIX4b-bU-UO3oLGNujg-U0RfNr22CMIqkhjeUG1TruUeRfo5UxTjTPV7GpL7dbTM4QF6GtY0owiGmjqgnETMjsPaMA8Ca8wzs29gdbkBzvQBHVu96xOzu2FkhHxHgTLFaYIwIpryNii

Here’s how blogs make money for you:

Essentially, you create content, whether it is writing a tutorial, a travel guide, etc. You get visits from people worldwide when they search for something related to your blog post! You can even put your website link on your social media to get fans to visit your blog!

Next, you can choose a method to monetise your blog: by putting ads, affiliate programs, sponsors, etc.

Start blogging now!

Successful blogs take time to make, and all you need is PatiencePassion and Dedication! When you’re starting your blog the first time, you will find issues like everyone else! Fret not, as we will guide you through your journey from a total beginner to a blogging master!

در اینجا نحوه درآمدزایی وبلاگ ها برای شما وجود دارد

https://ataizizseler.com/2021/08/08/how_made_monthly-money_by_blogging_write_quality/ , Here’s how blogs make money for you: Essentially, you create content, whether it is writing a tutorial, a travel guide, etc. You get visits from people worldwide when they search for something related to your blog post! You can even put your website link on your social media to get fans to visit your blog! Next, you can choose a method to monetise your blog: by putting ads, affiliate programs, sponsors, etc. Start blogging now! Successful blogs take time to make, and all you need is Patience, Passion and Dedication! When you’re starting your blog the first time, you will find issues like everyone else! Fret not, as we will guide you through your journey from a total beginner to a blogging master! https://ataizizseler.com/2021/08/08/how_made_monthly-money_by_blogging_write_quality/ , ,, در اینجا نحوه درآمدزایی وبلاگ ها برای شما وجود داردhttps://youtu.be/-xOrPAi3JwA

https://youtu.be/-xOrPAi3JwA

ایده های عکاسی

 ساعت طلایی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب یا یک ساعت قبل از غروب آفتاب است.

#تکنیک‌های_عکاسی زیادی وجود دارد. بهترین و   ابر انگیزترین ایده‌های عکاسی  در  درون شماست ، 

اگر به دنبال ایده‌های عکاسی برای تقویت خلاقیت خود هستید؟ ایده‌های عکاسی زیادی وجود دارد. ما یک لیست از جالب‌ترین ایده‌های عکاسی را به شما معرفی میکنیم .

فهرست مطالب حواستان به سایه‌ها باشددر حین ساعت طلایی عکاسی کنید ساعت طلایی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب یا یک ساعت قبل از غروب آفتاب است.

یک سلف پرتره ثبت کنیدعکاسی زیرآب یک غروب آفتاب را ثبت کنید قطرات آببه دنبال کادرها باشیدعکاسی از سیم ظرفشوی یعمق میدان کم سرعت شاتر خلاقانه عکاسی هوایی را امتحان کنیدبا یک لنز واید عکاسی کنیدبا ماکرو روی جزئیات دقیق فوکوس کنید مناظر دریایی خیره‌کننده ثبت کنیدمناظر شهری عکاسی خیابان ییک روکش بافت اضافه کنیدتصاویر بی ریاآینه‌هاافکت رنگ انتخاب یفیلترهای هنری برش زمان تعلیق زمان‌لذت‌های مادرانه را ثبت کنید

خلق یک پانورامای بی نقص ضد نوربه دنبال تقارن باشید تقابل عکاسی از دودزا تصورنقاشی با نورپنینگروی محدود‌ه‌های سنی مختلف تمرکز کنید

تونیانسانیت را ثبت کنیدعکاسی از اشیاء بی جان عکاسی از غذا مسیر ستاره‌ها عکاسی از فصل‌ها عکاسی از حیوانات خانگی ایجاد بوکه‌های زیبابا منشورهای نور بازی کنید

یک داستان بگویید.دابل اکسپوژرپانوراماهای مینی گلوبافکت دروست عکاسی تایم لپساز فیلترها به صورت خلاقانه استفاده کنیدفاصله فوق کانونی را امتحان کنیدجمع بندی

  بازتاب‌ها ، حواستان به سایه‌ها باشد در حین ساعت طلایی عکاسی کنید ساعت طلایی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب یا یک ساعت قبل از غروب آفتاب است.

یک سلف پرتره ثبت کنید عکاسی زیرآب یک غروب آفتاب را ثبت کنید قطرات آب به دنبال کادرها باشید عکاسی از سیم ظرفشویی عمق میدان کم سرعت شاتر خلاقانه عکاسی هوایی را امتحان کنید با یک لنز واید عکاسی کنید با ماکرو روی جزئیات دقیق فوکوس کنید مناظر دریایی خیره‌کننده ثبت کنید

https://youtube.com/shorts/XyUyAlnvnIY?feature=share

مناظر شهری عکاسی خیابانی یک روکش بافت اضافه کنید تصاویر بی ریا آینه‌ها افکت رنگ انتخابی فیلترهای هنری برش زمان تعلیق زمان ‌لذت‌های مادرانه را ثبت کنید خلق یک پانورامای بی نقص ضد نور به دنبال تقارن باشید تقابل عکاسی از دودزا تصور نقاشی با نور پنینگ روی محدود‌ه‌های سنی مختلف تمرکز کنید

عکاسی از اشیاء بی جان عکاسی از غذا مسیر ستاره‌ها عکاسی از فصل‌ها عکاسی از حیوانات خانگی ایجاد بوکه‌های زیبا

با منشورهای نور بازی کنید یک داستان بگویید. دابل اکسپوژر پانوراماهای مینی گلوب افکت دروست عکاسی تایم لپس از فیلترها به صورت خلاقانه استفاده کنید فاصله فوق کانونی را امتحان کنید جمع بندی بازتاب‌ها استفاده از بازتاب‌ها در عکاسی می‌تواند عمق و ساختار زیبایی به تصاویر شما اضافه کند و یک ایده‌ عکاسی بسیار جالب است. بازتاب‌ها می‌توانند تصاویر منظره و مناظر شهری را به چیزی خارق‌العاده تبدیل کنند. برای اثر کامل، از یک لنز واید برای ثبت میدان دید وسیع‌تر استفاده کنید.

اما خودتان را به عکاسی از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها محدود نکنید، گودال‌ها در خیابان‌های شهر، چشمه‌ها یا حتی حوضه‌های کوچک می‌توانند نتایج بازتاب خوبی به همراه داشته باشند. حواستان به سایه‌ها باشد عکاسی از سایه‌ها یک راه خیلی عالی برای اضافه کردن حس رازآلود، دراما و احساسات به عکاسی پرتره شما است

. در این ایده‌ عکاسی اگر سایه‌ها را به تنهایی جداسازی کنید می‌توانید حس ناشناس بودن را به تصاویر اضافه کنید، بدون نشان دادن سوژه (مانند عکس بالا)، می‌توانید از سایه هر سوژه‌ای برای ایجاد چنین اثری استفاده کنید. در حین #ساعت_طلایی عکاسی کنید ساعت طلایی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب یا یک ساعت قبل از غروب آفتاب است.

عکاسی در این زمان به تصاویر شما یک رنگ گرم پراکنده را به تصاویر شما اضافه می‌کند، همچنین به دلیل این که خورشید در نقطه پایینی آسمان قرار دارد باعث گسترش سایه‌ها نیز می‌شود. به علاوه، در این ایده‌ عکاسی ساعت طلایی باعث روشنایی زیاد می‌شود که عمق و جزئیات را در سوژه شما تقویت می‌کند. ساعت طلایی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب یا یک ساعت قبل از غروب آفتاب است.

یک سلف پرتره ثبت کنید دستیابی به یک سلف پرتره با کیفیت با استفاده از دوربین، نه با استفاده از یک تلفن همراه، می‌تواند کاملاً سخت باشد. به هر حال نکات و ترفند‌های مختلفی برای ثبت یک سلف پرتره خوب وجود دارد. ما اغلب اوقات کسی که پشت دوربین قرار دارد را نمی‌بینیم، بنابراین این موضوع خیلی جالب است که عکاس بتواند خودش را در تصویر نشان دهد. عکا دستیابی به یک سلف پرتره با کیفیت با استفاده از دوربین، نه با استفاده از یک تلفن همراه، می‌تواند کاملاً سخت باشد.

به هر حال نکات و ترفند‌های مختلفی برای ثبت یک سلف پرتره خوب وجود دارد. ما اغلب اوقات کسی که پشت دوربین قرار دارد را نمی‌بینیم، بنابراین این موضوع خیلی جالب است که عکاس بتواند خودش را در تصویر نشان دهد.

#عکاسی #منظره #عکس #photography #طبیعت #منظره_زیبا #عکس_نوشته #عکاسی_کودک #طبیعت_ایران #عشق #photo #منظره_طبیعی #عکس_روز #عکاسی_هنری #iran #عکس_هنری #عکاسی_طبیعت #photographer #ایران #عکس_خاص #عکاسی_فضای_باز #عکس_پروفایل #عکاسی_صنعتی #طبیعتگردی #عاشقانه #عکاسی_تبلیغاتی #زیبا #عکاسی_خیابانی #عکسهای #عکاسی_نوزاد

  #Taizzمعرفیک معرفی کننده فهرست مطالب

زیباترین اشعار ادبی و عاشقانه فارسی

گلچینی از زیباترین اشعار، غزلیات و رباعیات شاعران بزرگ ایرانی از گنجینه شعر و ادب فارسی

حافظ شیرازی | مولانا | سعدی شیرازی | ابوسعید ابولخیر | خاقانی | رودکی | خیام | خواجوی کرمانی | پروین اعتصامی | عطار نیشابوری | نظامی | شهریار | فردوسی

******


اشعار ابوسعید ابوالخیر

**

اشعار خیام
 *****

اشعار رودکی


اشعار خاقانی

کلمات کلیدی شعر فارسی 

·
#مثنوی شعرنو غزل قصیده #نوایی#هامون#چنگ#تک_بیت
#فارسی #شعر #فارسی1 #شعر_معاصر #موسیقی #شعراء #قطر #فارسی_وان #شعر_غزل #عاشقانه #ایران #نوروز #شعر_نو #جم #عشق #شاعر #kw  farsi1 مشاعره دشتی شعرسفید  #نوال_الكويتيه_اهي_فنانة_العرب_الأولی #شعر_شعبي #فارسی_انگلیسی #شعر_سپید #شعري غزل #فارسی_دری #محبوبي_انا #شعر_ناب #فارسی_زبان #شعر_جزل #وصلات_شعر #شعر_طبيعي #محبوبي #قصيد @bruceleetags

https://ataizizseler.com/2021/07/22/%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%aa/
،1

 1.  منابع 

چگونه سیصد و هفتاد و هفت نفر در آتش سوختند

رژيم بيمار پادشاهی تنها به توفانی نياز داشت که ساقط شود  و آن توفان را در بعد از ظهر روز تاريخی ۲۸ مرداد ۵۷ مجلس شورای اسلامی قم درست کرد   چهارصد تن از مردم آبادان در سينما رکس آن شهر به تماشای فيلم گوزنها ساخته مسعود کيميائی مشغول بودند. سيصد و هفتاد نفر از تماشاگران که بيشتر زنان و کودکانی بودند که قدرت برای مقابله با ديگر وحشتزدگان و گريز از آتشی را نداشتند که هرگز افروزاننده آن به خوبی شناخته نشد، در آن آتش  سوختند و در شعله های آن تبدیل به ذغال شدند  دولت و کابینه فضای باز سياسی جمشيد آموزگار هم ساقط شد. انقلابيون طرفدار آيت الله خمينی آن روزها استدلال می کردند که رژيم شاه خواسته است با آتش زدن سينما رکس، آنان و انقلاب اسلامی را بدنام کنند. پيش از وقوع انقلاب، گروه های انقلابی- مذهبی و نيروهای دولتی بارها يکديگر را در دست داشتن در حادثه سينما رکس آبادان متهم کردند. «اطلاعاتی که از طريق سازمان اطلاعات کشور(ساواک) و شهربانی به آقای نخست وزير رسيده، حاکی از اين است که دستورالعمل آتش زدن سينما رکس از نجف آمده است.» علیرضا نوری زاده به نقل از وزیر اطلاعات شریف امامی وی اضافه کرد:«در مجموع، اطلاعاتی که از طريق سازمان اطلاعات کشور(ساواک) و شهربانی به آقای نخست وزير رسيده، حاکی از اين است که دستورالعمل آتش زدن سينما رکس از نجف آمده است.»  راديو فردا به نقل از او گفته :« حکومت ايران در دوره شريف امامی تمام کوشش خود را در جهت مسکوت ماندن موضوع کرد تا حقايق به اطلاع مردم نرسد.» به گفته آقای همایون، « استدلال اين بود که ما با آيات عظام در حال مذاکره هستيم و انتشار اين خبرها موجب رنجش آنها خواهد شد.

اين مسئله را وزير اطلاعات و جهانگردی کابينه شريف امامی می گفت که پرونده دست او بود و کاملا معلوم بود عاملان حادثه چه کسانی بودند. رییس ساواک هم استدلال می کرد که هر چه ما بگوييم، فايده ندارد و مردم باور نمی کنند و می گويند کار ساواک است.»

در تمامی این سال ها ی گذشته، در حالی که گفته هائی از نيروهای مذهبی – از آن جمله احمد خمينی فرزند رهبر انقلاب اسلامی که در مصاحبه ای از روش های مبارزاتی گفت و در آن اشاره ای به ماجرای سينما رکس هم کرد – این واقعه  ذهن ها را آماده پذيرش داستانی  ديگر می کرد حوادثی مشابه مانند به آتش کشيدن ده ها سينما و کافه رستوران و محلات بدنام شهرها رخ داد، يک شهروند آبادانی، در گفت و گو با راديو فردا، نظر بسياری از مردم آبادان را در باره جريان دادگاه و روند رسيدگی به اين پرونده چنين بيان کرد: « تنها کسی که نمی توان شک کرد عامل اين ماجرا بوده است، خود تکبعلی زاده بود که تازه همه در اين مورد هم مشکوک بودند. ولی افرادی که او اسم برد، هيچ کدام بازداشت و مجازات نشدند،

چون آنها بايد اعدام می شدند و فضای عمومی آبادان اين بود. اين گونه نبود که بعد از دادگاه بگويند خيالمان راحت شد، چون مسببين اصلی ماجرا دستگير شدند و آبی روی اين آتش ريخته شد.» وی اضافه کرد:« اين دادگاه نشان داد و همه می دانستند که مسببين اصلی اين فاجعه چه کسانی هستند، ولی به جزای کاری که کردند، نرسيدند.» با اعتراض خانواده های سوختگان سينما رکس آبادان به عدم رسيدگی به پرونده سينما رکس و تحصن آنان،  بالاخره دادگاه ويژه ای به رياست حجت الاسلام موسوی تبريزی در آبادان تشکيل شد  و حسين تکبعلی زاده را همراه چند تن از کارکنان شهربانی و ساواک  را با وجودی که آنها گفته بودند ساواکی نيستند و با افراد ديگری در ارتباط بوده اند .محکوم به اعدام کردند. اما در ميان محکومان و حتی متهمان، هرگز نامی از کسانی که تکبعلی زاده مدعی بود با آنان در ارتباط بوده است، ديده نشد. و تندروهای اسلامگرا را بيشتر در صندلی اتهام نشاند. آتش سوزی سينما رکس آبادان، سال بعد از وقوع در حالی که اثر خود را در سقوط رژيم سلطنتی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی گذاشته بود  با دستگيری نماينده فعال قربانيان حادثه توسط دادستانی انقلاب آبادان به تاريخ پيوست  و از جمله اسرار درآمد.

شاهدی عينی به نوشته روزنامه ايران روز چهارشنبه گفته است “با صدای انفجاری در پاساژ کنار باقی مانده سينما متوجه شعله های آتش شدم به آتش نشانی شهر تلفن کردم بيست دقيقه بعد آن ها رسيدند و پنجاه دقيقه بعد برق را قطع کردند.” به گزارش روزنامه ها  آتش روز ۲۱ فروردين در مغازه ها و پاساژ و ويرانه سينما رکس آبادان يک ساعت بعد مهار شد.  همان چيزی که روز ۲۸ مرداد ۵۷ اتفاق نيفتاد، در آن روز درهای خروجی سالن بسته بود، ماموران آتش نشانی دير رسيدند و آب در لوله ها نبود… فرمانده نيروی انتظامی شهر گريخت و تا ۲۵ سال خرابه ای به جا ماند. خرابه سينما رکس آبادان مدتها  به شکل خود باقی بود، در هشت سال جنگ  دوباره شاهد آن شد که بازماندگان حادثه قبلی آواره شدند و زير باران موشک ها از شهر گريختند  ولی دوباره گرد هم آمدند  و یاد بود بنای سوخته را گرامی داشتنند .  منابع تحقیق  https://www.radiofarda.com/a/f6_Iran_Abadan_Rex_Cinema/461554.html .. https://www.bbc.com › arts › printable

سينما رکس آبادان: بنائی که ديگر به ياد نمی آورد – BBC Persian … https://ir.voanews.com/persiannews/iran-history-abadan-cinema-fire  .

. و از مشروح اخبار در شبکه های اجتماعی این بود : اعتراف تکان دهنده نوری‌ همدانی ۴۰ سال پیش سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد علی تهرانی شوهر خواهر علی خامنه‌ای درباره‌ی این رویداد وحشتناک  مطالبی علیه نوری همدانی و دامادش سیدحسین موسوی تبریزی در خاطرات خود نوشته است ما در سقز بودیم که خبر آتش‌سوزی سینما رکس آبادان منتشر شد که خیال می کردم هر خربکاری که میشود کار ساواک است ک آقای شیخ نوری همدانی گفت ما یعنی شورای اسلامی قم  برای به حرکت در آوردن مردم آبادان این کار را در راه انقلاب انجام داده‌ایم  تا مردوم آبادان به حرکت درآیند من گفتم این نوری همدانی ساواکی  است يادگار يکی از اثرگذارترين وقايع … Termes manquants : جریٱن‌آتش ‎| Doit inclure : جریٱن‌آتش https://ir.voanews.com › iran-hi… دیدگاه: سالروز آتش سوزی سینما رکس آبادان: جنایتی که مذهبی‌ها را زودتر به قدرت رساند … Recherches connexes : مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ تصاویر سینما رکس آبادان فیلم آتش سوزی سینما رکس سینما رکس خامنه ای سینما رکس آبادان تاریخ یازدهم اعتراف به آتش زدن سینما رکس آبادان عکس شهدای سینما رکس آبادان سینما رکس آبادان قبل از آتش سوزی Re …. این مقاله ای است برای پیش نویس  معرفی کننده #taizzتاریخ   ایران . با توجه به توصیه های پروژه های مربوطه ، می توانید دانش خود را با بهبود آن ( چگونه؟ )  ویرایش کنید و به اشتراک بگذارید . محلآبادان ( ایران )اطلاعات تماس30 درجه 20 ′ 06 ″ شمال ، 48 درجه 16 ′ 59 ″ شرقتاریخ دار19 اوت 1978مرده بیش از 470

جنبش اسلام گرایی موقعیت جغرافیایی روی نقشه: ایران اصلاح کردن  این 19 اوت 1978، در هنگام نمایش فیلم گوزن ها ، سینمای رکس در آبادان ، ایران ، به آتش کشیده شد که دست کم 470 نفر را کشت [ 1 ] . مردان درها را قفل کردند ، بنزین را به محل سم پاشی کردند و سینما را به آتش کشیدند.  دولت ایران شبه نظامیان اسلام گرا را متهم کرده است ، در حالی که مخالفان شاه ساواک را متهم به  عملیات پرچم کاذب کرده اند [ 2 ] ، [ 3 ] . بعداً ، مسئولیت اسلام گرایان نشان داده شد [ 4 ] ، [ 5 ] ، [ 6 ] ، [ 7 ] . منابعبرای اصلاح ↑ اقامت امروز و هر روز، اطلاع ”  ایران: در با جمعیت از کوره در رفته  ” ، اکونومیست،3 نوامبر 2012 (دسترسی به2 مارس 2014 ) ↑ دانیل ، التون ال و مهدی ، علی اکبر (2006) فرهنگ و آداب و رسوم ایران چاپ گرین وود ، وستپورت ، کانکتیکات ، صفحه 106 ، ( ISBN  0-313-32053-5 ISBN ) ↑ Hiro، Dilip (1985) Iran Under the Ayatollahs Routledge and K. Paul ، London، page 74 ، ( ISBN 0-7100-9924-X ) ↑ افخمی ، آر. غلام (2009) زندگی و زمانانتشارات دانشگاه شاه کالیفرنیا ، صفحه 465 و 459 ، ( شابک  0-520-25328-0-ISBN ) ↑ انصاری، محمد علی (2007) ایران مدرن: پهلوی و بعد از آموزش و پرورش پیرسون، صفحه 259، ( ISBN  1-4058-4084-6 ) ↑ بخش تحقیقات فدرال (2004) مطالعه کشور ایران انتشارات کسینگر ، صفحه 78 ، (شابک  1-4191-2670-9- ISBN ) ↑ بحل ، تارو ، سید ، MH (2003) دائرclالمعارف جهان اسلام اسلام انتشارات آنمول PVT. مقالات مرتبط برای اصلاح ترورها و تروریسم در ایران  پرتال جهانی ایران و ایران   پورتال دهه 1970   پورتال خاطرات مقالات مرتبط برای اصلاح ترورها و تروریسم در ایران  پرتال جهانی ایران و ایران   پورتال دهه 1970   پورتال خطرات عمده آخرین ویرایش 2 سال پیش توسط فرانسوا کالوارسی انجام شده است صفحات مرتبط جمشید آموزگار سیاستمدار ایرانی صفحات  جمشید آموزگار سیاستمدار ایرانی ریدوان جشنواره بهائی ترورها و تروریسم در ایران محتوا تحت مجوز CC BY-SA 3.0 در دسترس است مگر اینکه موارد دیگری ذکر شده باشد. سیاست حفظ حریم خصوصی   شرایط استفاده غیرفعال کردن نسخه موبایل آتش سوزی سینمای آبادان 

يادگار يکی از اثرگذارترين وقايع …Termes manquants : جریٱن‌آتش ‎| Doit inclure : جریٱن‌آتشhttps://ir.voanews.com › iran-hi…دیدگاه: سالروز آتش سوزی سینما رکس آبادان: جنایتی که مذهبی‌ها را زودتر به قدرت رساند …Recherches connexes :مسببین واقعی فاجعه سینمارکس آبادان چه کسانی هستند؟تصاویر سینمارکس آبادانفیلم آتش سوزیسینما رکسسینما رکسخامنه ایسینما رکس آبادانتاریخ یازدهماعتراف به آتش زدنسینما رکس آبادانعکس شهدای سینمارکس آبادانسینما رکس آبادانقبل از آتش سوزی

Re

….این مقاله ای است برای پیش نویس معرفی کننده #taizzتاریخ   ایران .
با توجه به توصیه های پروژه های مربوطه ، می توانید دانش خود را با بهبود آن ( چگونه؟ )  ویرایش کنید و به اشتراک بگذارید .

محلآبادان ( ایران )اطلاعات تماس30 درجه 20 ′ 06 ″ شمال ، 48 درجه 16 ′ 59 ″ شرقتاریخ دار19 اوت 1978مردهبیش از 470جنبشاسلام گراییموقعیت جغرافیایی روی نقشه: ایران

اصلاح کردن
این 19 اوت 1978، در هنگام نمایش فیلم گوزن ها ، سینمای رکس در آبادان ، ایران ، به آتش کشیده شد که دست کم 470 نفر را کشت [ 1 ] . مردان درها را قفل کردند ، بنزین را به محل سم پاشی کردند و سینما را به آتش کشیدند. 

دولت ایران شبه نظامیان اسلام گرا را متهم کرده است ، در حالی که مخالفان شاه ساواک را متهم به  عملیات پرچم کاذب کرده اند [ 2 ] ، [ 3 ] . بعداً ، مسئولیت اسلام گرایان نشان داده شد [ 4 ] ، [ 5 ] ، [ 6 ] ، [ 7 ] .

منابعبرای اصلاح

 1. ↑ اقامت امروز و هر روز، اطلاع ”  ایران: در با جمعیت از کوره در رفته  “ ، اکونومیست،3 نوامبر 2012 (دسترسی به2 مارس 2014 )
 2.  دانیل ، التون ال و مهدی ، علی اکبر (2006) فرهنگ و آداب و رسوم ایران چاپ گرین وود ، وستپورت ، کانکتیکات ، صفحه 106 ، ISBN  0-313-32053-5 ISBN )
 3.  Hiro، Dilip (1985) Iran Under the Ayatollahs Routledge and K. Paul ، London، page 74 ، ISBN 0-7100-9924-X )
 4.  افخمی ، آر. غلام (2009) زندگی و زمانانتشارات دانشگاه شاه کالیفرنیا ، صفحه 465 و 459 ، شابک  0-520-25328-0ISBN )
 5.  انصاری، محمد علی (2007) ایران مدرن: پهلوی و بعد از آموزش و پرورش پیرسون، صفحه 259، ISBN  1-4058-4084-6 )
 6.  بخش تحقیقات فدرال (2004) مطالعه کشور ایران انتشارات کسینگر ، صفحه 78 ، (شابک  1-4191-2670-9 ISBN )
 7.  بحل ، تارو ، سید ، MH (2003) دائرclالمعارف جهان اسلام اسلام انتشارات آنمول PVT.

مقالات مرتبط برای اصلاح

آتش سوزی سینمای آبادان 

Key information

An interesting debate is posted on Facebook to raise awareness and promote the knowledge of dear friends

Instead of thanking you, you gave us a warm welcome. a website. Taizz has four different websites equipped with software tools to introduce different websites.
https://g.page/r/CdeZd7OCjfpQEAE

https://g.page/r/CdeZd7OCjfpQEAE


FeedNine Rank
I reserve the rights to sue you for copyright, and you have until the end of the day to remove all the copyrighted content from your site, before receiving a lawsuit.

My dear friend, I wrote twenty-two articles in response to questions only in quora, but I never said I wrote, I wrote, I collected, honesty is very good, but notmuch of the world

https://www.quora.com/Who-can-make-money/answer/Taizz-2…https://www.quora.com/Who-can-make-money/answer/Taizz-2..

You better remove that post from your site, THAT’s my post from bestofbeyond.com (https://bestofbeyond.com/blogging-start-a-blog-make-money/) Im not the only one that finds copied content in your website, so do others. I’ve reported your website to Google and your domain provider, I will apply for a lawsuit soon too if you would not remove the copied content from your website.. you can’t just steal content in Google from other people, that’s copyright and you might get sued in millions.

TaizzFeedNine Rank Dear friend, I am glad to know you, if you want, I will obey, but the Internet is very wide and complex, and it belongs to you and not only me. Awareness and learning of the audience is displayedCopying them is very good for informingBut apparently you are paying attention to the name of the copyright holder, not the content. If so, I will delete this postBy the way, what you mentioned as a source of income, I am completely sure of its inaccuracyyou must knowThatSome websites also provide a feature that allows you to access the content of a locked site. One of these websites is textise.First, enter the website via the Textise link.There is a box on the main page where you can copy the URL of the page you want.Then click on the Textise option.After a few seconds, the Textise website will provide you with site copy content.If you could get aheadthat 

My friend, you are either a little tradition or inexperienced, you probably grew up with one, Dooneh and Luce. What do you think, servant, of what you have achieved now? I put users whoever copies and even did not mention my name, I am happy againUnlike me, you think what you thinkHoHow can I earn money by answering questions? Are there any websites that pay? The Internet is a source of gold! This means that if you learn the basics of making money online and are familiar with the topics of internet marketing, you can easily and simply sell your products and services to millions of people on the internet. You can make money from the internet in any field. But one of the biggest problems many people have when it comes to making money online is that they do not know exactly what idea to choose to make money online. Know that you can earn money from the Internet in any field that you have skills and expertise. If you have a physical store and sell physical products such as bags and shoes, you can sell your products on the Internet to people around the world, and this is one of the miracles of making money from the Internet. Many websites make money by selling physical and digital products. Many other websites generate revenue by providing services over the Internet, and many others make money from advertising through ..the Internet.rhttp://ataizizseler.com/…/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9…/..

چگونه می توانم در انترنت کسب در آمد کنم ؟

ATAIZIZSELER.COMچگونه می توانم در انترنت کسب در آمد کنم ؟

Taizz..Everyone is magical on the internet, knows pain and has treatment, many do not knowWhether or not the article is a copy can be easily checked.Download the authentication software to check if the article is a copyOne of the ways and tools to check the copy of the article is to download various authentication software to check the copy of the article. There are many applications in this field, one of which is softwarePlagiarism DetectorIs. This software examines articles by scanning them. This software examines the amount of copied content as well as plagiarism through search engine databases and the Internet. It is very important to use software that is accurate in its detection rate and can quickly check that the article is a copy. Some software may not be able to handle this well and may have low detection of duplicate content. If the software has a large number of errors, then it may jeopardize the final result of checking the copy of the article. There are other tools that examine rewritten content and examine the similarities between different articles. AndSome websites also provide a feature that allows you to access the content of a locked site. One of these websites is textise.First, enter the website via the Textise link.There is a box on the main page where you can copy the URL of the page you want.Then click on the Textise option.After a few seconds, the Textise website will provide you with site copy content.Download Plagiarism Detector Pro 1092.0.0.0 detection software …Download Plagiarism Detector Pro 1092.0.0.0 – Plagiarism detection software Professional program for detecting plagiarism and copying texts….Textise – Text-Only and Accessibility ToolsTextise is an Internet tool that can create a text only version of almost any web page. Great for accessibility, SEO and printing.

Taizz

You copied from these sites how good it was from its sources as wellYou were namedServant of the softwareI used Plagiarism Detector, you copied from these sites, how good it was, you also mentioned its sources.https://www.epiphan.com › blogHow to make money streaming: 6 ways to go live and get paidMay 16, 2018 — Ever wondered how to make money streaming? Content creators. andhttps://www.listenmoneymatters.com › …Learn How to Start a Blog That Earns over $400ka … – Listen Money MattersApr. 24, 2021 — Just want the nuggets for creating a successful blog? I’ve got you covered. FAQs – When you get enough questions, enough times it’s just easierandhttps://bloggerspassion.com › how-t…How to Start a Blog in 2021 & Make $10000/Mon [Step by Step]Jul. 30, 2021 — You just need to be consistent with your blogging efforts. … Theandhttps://blogs.constantcontact.com › …How to Start a Blog | Constant ContactJan. 5, 2021 — People could write whatever they wanted and share it with the world. Atandhttps://gatheringdreams.com › how-t…How To Make Money Blogging (In No Time) – Gathering DreamsDec. 14, 2020 — It doesn’t matter if you started your blog a year ago, yesterday or if you are just thinking about starting one today! I will tell you exactlyandhttps://smartblogger.com › blogWeb resultsHow to Make Money Blogging (Free Guide for 2021) – Smart BloggerJul. 14, 2021 — Discover how to make money blogging in your spare time. Earn an extraandmuch more ..

 • Some sites have a purpose and the purpose of establishing #Taizz is to introduce. It introduces hundreds of different sites and copying posts according to international copyright laws is not a problem by mentioning the source for awareness and it is a very good job.Dear, this site introduces the sites, and your post was interesting for me, and according to my duty, I displayed it to inform the subscribers of this page, andIt was very strangeThis is your sharp blow,Then I thought there should be pebbles in your shoesAnd I analyzed all your posts with the softwareI realizedMost of them you copied yourselfTaizz introduces different companies and there is no problem in copying it by mentioning its source, and it is as if you did not know that you copied from different sites.Please take care of yourselfIf someone is going to be finedIt is you who will be finedBecause of the sources without mentioning their sourceYou took the name and copied itThis in itself is wrongNot this site that has analyzed and introduced more than hundreds of sites so farUnfortunately you dearYou also interpret the meaning and laws of copyright in your favor, and according to its material aspect, you draw lines and mark, and you sew, cut and interpret in your favor.

No product in the world is the best due to the huge amount of data and modern technology. Everything is evolving and degrading.A digital product can take many forms: a website, an app, a plugin on another app, or whatever. But these forms are not products. Its product is a valuable core containing various features, which solves a customer problem, and different product forms are just different ways of transmitting this generated value to the customer. So if you have a website or app that does not solve any problems, you have virtually no product!A digital product is created to meet a need or deliver an interest to a specific group of users and customersBy using the product, an experience is formed for the user, but not the user experience of the product. Designing a good user experience enlivens the value proposition and features you have designed and makes it tangible to the customer, but does not create value for the customer alone. How many beautiful, fast and easy-to-use applications do you know that after 10 minutes of trying, you have left a corner and have not used for a long time?https://www.quora.com/How-do-I-choose…/answer/Taizz-2…

How do I choose the right niche or product in digital marketing?

QUORA.COM

How do I choose the right niche or product in digital marketing?

 Dear friend, I am glad to know you, if you want, I will obey, but the Internet is very wide and complex, and it belongs to you and not only me. Awareness and learning of the audience is displayedCopying them is very good for informingBut apparently you are paying attention to the name of the copyright holder, not the content. If so, I will delete this postBy the way, what you mentioned as a source of income, I am completely sure of its inaccuracyyou must knowThatSome websites also provide a feature that allows you to access the content of a locked site. One of these websites is textise.First, enter the website via the Textise link.There is a box on the main page where you can copy the URL of the page you want.Then click on the Textise option.After a few seconds, the Textise website will provide you with site copy content.If you could get aheadthat …

never threaten a freelancer, whose job is basically blogging, because then that freelancer will not let go until he grabs your wrist.You were afraid of what happened to youI do not understand your material intentions and thoughts,Now that I understand, I ask you why you are so selfish that you do not want this valuable information to be passed on to others in your own name in the age of communication.So there must be a pebble in the shoeI had never seen anyone stubbornNow that you do not understand what I meanI will not repeat what I said because it was apparently uselessDo not create illusions on this page, because if you repeat, then I have no choice, then, dear friend, I will go to your posts one by one with the software and analyze them, and I will write one by one under your posts in WordPress, exactly from what sources And where did you copy it and under each of your posts?I will writeBecause you came out of the water as a wonderful, selfish, suspicious and evil personIf you do not have a pebble in the shoewhat are you afraid of ?

https://pin.it/3Xwfpnz

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fataizizseler.com%2F2021%2F08%2F08%2Fhow_made_monthly-money_by_blogging_write_quality%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Qd5xAi3Jkv6_TVc4UiGH61ZClPkQPPmHQ_R28Puu1vP20osS1RLQ4Mq8&h=AT3uBnnuX3WTEN0sz71HETxTljUAq2SqIrT0QFNoYrSjAWqR0N7FF9DmVeVv3O5FfOoDG1Af9JDi_w-UM-AhiyCxpz9GQP6YR_i0Tn-3umOurUXnAb3xRXLwrrGM3XqU2WWbVDQcVSNIKbgfw2qW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0QqsXg1kJf1QOZXGSEGJ9mMfT5WrnVveEKQDdk4O7i3WctnT__M5NUMoHfph-LXaNIcjk0XeyG6zzR5hJ31V8FmqbH7JIiBJknMgwIMnqh763YjDspX9M7_aqHZbk9APBDnUdHLuLwMlRf3Us8o3C876kIjGUryEsdn9AcIyHqY5SHcqf80tzYxz1SUu15-LpiJO_fBJPtMzf31g

Getting your website verified in Google Search Console

BEYOND

A site that writes about various topics that will pique your interest, enjoy reading!

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3253003805182118&output=html&h=280&adk=2167002719&adf=995376434&pi=t.aa~a.108489206~rp.4&w=959&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1628441480&rafmt=1&to=qs&pwprc=6516370359&tp=site_kit&psa=1&format=959×280&url=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=40&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjY3IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1628441480245&bpp=6&bdt=2591&idt=6&shv=r20210803&mjsv=m202108060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d31e51ef6ba53aa-22037ba0d17a0032%3AT%3D1628435987%3ART%3D1628435987%3AS%3DALNI_MZ2krkBeqSY9RvbX73b4NfH2EPmUw&prev_fmts=0x0%2C869x280&nras=3&correlator=5794515952198&frm=20&pv=1&ga_vid=533076555.1628435985&ga_sid=1628441479&ga_hid=103763296&ga_fc=0&ga_cid=188674047.1628435987&u_tz=-240&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=728&u_aw=1024&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=0&ady=726&biw=959&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44745303%2C31060566%2C20211866&oid=3&pvsid=432571475254824&pem=661&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1024%2C0%2C1024%2C728%2C976%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=Yy5qpIhpqL&p=https%3A//bestofbeyond.com&dtd=543

https://studio.youtube.com/channel/UCZf43eLmpOw35xD_rw31rFQ/videos

Blogging

How To Add Your WordPress Site To Google Search Results

BestofBeyond

In order for your website to appear in Google search results, you need to understand SEO and get your site indexed by Google.

In this tutorial, we will be using two plugins:

 • Google Site Kit
 • All in One SEO

Getting your website verified in Google Search Console

Eventually, Google will crawl and index your site without you doing anything (This can take from a few days to 6 months), but you can speed the process up and in case Google didn’t manage to crawl your site by using Google Search Console

1. Sign in to your account in Google Search Consolehttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3253003805182118&output=html&h=280&adk=2121959071&adf=4163706919&pi=t.aa~a.2773900404~i.13~rp.4&w=869&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1628441480&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6516370359&tp=site_kit&psa=1&ad_type=text_image&format=869×280&url=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=869&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjY3IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1628441480245&bpp=11&bdt=2591&idt=-M&shv=r20210803&mjsv=m202108060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d31e51ef6ba53aa-22037ba0d17a0032%3AT%3D1628435987%3ART%3D1628435987%3AS%3DALNI_MZ2krkBeqSY9RvbX73b4NfH2EPmUw&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=5794515952198&frm=20&pv=1&ga_vid=533076555.1628435985&ga_sid=1628441479&ga_hid=103763296&ga_fc=0&ga_cid=188674047.1628435987&u_tz=-240&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=728&u_aw=1024&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=45&ady=2178&biw=959&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44745303%2C31060566%2C20211866&oid=3&pvsid=432571475254824&pem=661&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1024%2C0%2C1024%2C728%2C976%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=3sialDzlwN&p=https%3A//bestofbeyond.com&dtd=115

2. Now you’ll notice it asks you to verify your site, you can choose whether to verify by either using domain or URL

3. Type in your domain name and click continue

4. Now it requires you to verify via DNS record, copy the code it generated, do not share it to anyone else

5. Head to your domain hosting provider

For WordPress.com users, go to Upgrades > Domains > Edit > DNS Record

For Bluehost users, login to bluehost.com and head to Domains > Manage > DNS, scroll down to find TXT and click Add Record. Type for Host Record and the code you copied just now for the TXT value

6. Click Save

Now, head back to Google Search Console and click Verify. Sometimes DNS changes can take a while to appear, it might take a few hours for the changes to appear, if verification failed, wait for a few hours and try again.

Congrats! You had now verified your site, the next thing you can do is to get Google to index it.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3253003805182118&output=html&h=280&adk=2121959071&adf=1059551447&pi=t.aa~a.2773900404~i.37~rp.4&w=869&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1628441589&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6516370359&tp=site_kit&psa=1&ad_type=text_image&format=869×280&url=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=869&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjY3IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1628441480199&bpp=12&bdt=2545&idt=12&shv=r20210803&mjsv=m202108060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d31e51ef6ba53aa-22037ba0d17a0032%3AT%3D1628435987%3ART%3D1628435987%3AS%3DALNI_MZ2krkBeqSY9RvbX73b4NfH2EPmUw&prev_fmts=0x0%2C869x280%2C959x280&nras=4&correlator=5794515952198&frm=20&pv=1&ga_vid=533076555.1628435985&ga_sid=1628441479&ga_hid=103763296&ga_fc=0&ga_cid=188674047.1628435987&u_tz=-240&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=728&u_aw=1024&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=45&ady=3759&biw=959&bih=657&scr_x=0&scr_y=1149&eid=44745303%2C31060566%2C20211866&oid=3&pvsid=432571475254824&pem=661&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fbestofbeyond.com%2Fblogging-add-your-site-to-google%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1024%2C0%2C1024%2C728%2C976%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=3&fsb=1&xpc=lftjJmxAFl&p=https%3A//bestofbeyond.com&dtd=M

7. Head to URL Inspection in Google Search Console, type your website name and click Request Indexing, it may take from a few minutes to a few hours. Once its finished, it will show something like this:

How to add your Sitemap to Google Search Console

Your website homepage appears in Google Search Results when its indexed, but your posts, pages, categories, aren’t indexed. In order to get them indexed by Google, we need a plugin that generates a sitemap link so we can add it to Google Search Console.

There’s a lot of options out there but I’ll recommend choosing All in One SEO plugin, it helps you rank higher in Google SEO (Search Results) and lets you edit your meta description, tags, etc. There’s a lot more features the plugin has and I’ll leave it for you to explore yourself!

1. Login to your WordPress.org panel and install All in One SEO plugin

All in One SEO – Best WordPress SEO Plugin – Easily Improve Your SEO Rankings – WordPress plugin | WordPress.org

2. Launch the plugin and head to the Sitemap section, click Open Sitemap

Now you’ll see 4 sitemap URLs, each of them will be indexed by Google eventually, you can submit the sitemaps in Google Search Console to possibly speed up the process

I’ll recommend adding the first 3 sitemaps to Google Search Console, but you can add the sitemap of the tags too if you want.

3.Copy the URLs and head to Google Search Console > Sitemaps and submit your sitemaps

It will take from a few minutes to a few hours for your sitemap to be submitted depending on the amount of URLs it had

Now you websites are all set, good luck!30 

Related Posts

WordPress logo

Blogging

How To Use WordPress For Blogging, Hosting and Designing Tutorial

BestofBeyond

Blogging

Blogging

How To Start a Blog That Makes Money

BestofBeyond

Post navigation

Previous:How To Use WordPress For Blogging, Hosting and Designing TutorialNext:Glyphs – A Short Story by Calymorph

Leave a Reply

https://studio.youtube.com/channel/UCZf43eLmpOw35xD_rw31rFQ/videos